Szlaki dziedzictwa kulturowego – praktyka zarządzania. Refleksje po audycie śląskiego Szlaku Zabytków Techniki

Łukasz Gaweł

Abstrakt


Artykuł powstał jako podsumowanie doświadczeń zdobytych przez autora podczas audytu prowadzonego na śląskim Szlaku Zabytków Techniki. Mimo że punktem wyjścia niniejszego tekstu jest określone badanie konkretnego produktu turystycznego, starano się zawrzeć w nim wnioski i refleksje istotne z punktu widzenia zarzadzania szlakiem dziedzictwa kulturowego, jako takim. W artykule zaprezentowano m.in. różne perspektywy spojrzenia na szlaki kulturowe (w kontekście wyznaczanych im celów), jak również możliwe do zastosowania w polskich warunkach rozwiązania w zakresie kreowania struktury zarządzającej szlakiem (ze wskazaniem mocnych i słabych stron poszczególnych podmiotów). Odnosząc się bezpośrednio do Szlaku Zabytków Techniki, zaprezentowano proponowany schemat kategoryzacji obiektów oraz wymagania, jakie powinny być stawiane poszczególnym grupom zabytków. Ponadto zdefiniowano obszary zmian, które muszą być wprowadzone w celu autentycznej profesjonalizacji tego szlaku. 


Słowa kluczowe


szlaki dziedzictwa kulturowego; zarządzanie szlakami kulturowymi; profesjonalizacja produktów turystycznych; audyt śląskiego Szlaku Zabytków Techniki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich „Turystyka Kulturowa“, nr 1, s. 34- 59

Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych, 2010, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków

Prawelska-Skrzypek G., 2003, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Regionalna Organizacja Turystyczna, dokument elektroniczny pobrany ze strony internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej: http://www.pot.gov.pl/wspolpraca-z- regionami/regionalne-organizacje-turystyczne/ (odczyt 2 III 2011)

Szromnik A., 2008, Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków

Walerjański D., 2010, Dziedzictwo kulturowe Zandki. Historia. Krajobraz. Zabytki [w:] Niezabitowski M., Rożałowska B. [red.], Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Gaweł


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642