Edukacja Regionalna a turystyka kulturowa

Dariusz Dąbrowski

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.

Chciałbym zwrócić uwagę na związek pomiędzy turystyką kulturową a patriotyzmem lokalnym, najwartościowszym - moim zdaniem - z wszelkich form patriotyzmu, a przez wiele dziesięcioleci traktowanym z pogardą, jeśli wprost w niektórych regionach nie szykanowanym. W nieodległym czasie zdarzyło mi się przeprowadzić skromne badania dotyczące poziomu wiedzy o swoim regionie wśród młodzieży licealnej, a także uczestniczyć w realizacji projektu skierowanego do dzieci szkolnych, a opierającego się na przekazywaniu wiadomości o historii i dorobku kulturowym regionu. Wnioski wyciągnąłem następujące. Stan wiedzy o wartościach kulturowych regionu, będących przecież jednym z kluczowych przedmiotów eksploracji turystyki kulturowej, był - mówiąc delikatnie - zły, za to otwartość na poznawanie takich treści bardzo duża, a efekty edukacyjne lepsze od zakładanych. Moje pytanie jest złożone. Czy widzicie Państwo potrzebę systematycznego przygotowywania nauczycieli i kształcenia młodzieży, głównie licealnej (choć nie tylko), w zakresie "turystyki kulturowej", przy przyjęciu podstawowej zasady o tworzeniu programów edukacyjnych o charakterze regionalnym, najlepiej o zasięgu powiatowym (tak, jak w waloryzacjach)? A może warto rozpocząć starania o wprowadzenie przedmiotu fakultatywnego ("Dziedzictwo kulturowe danego powiatu/ziemi") możliwego do realizacji w ramach tzw. godzin karcianych? Mam przy tym świadomość, że podejmowano róże tego typu inicjatywy o charakterze lokalnym.


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dariusz Dąbrowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642