Studia turystyki kulturowej napolskich uczelniach - 2010

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Turystyka kulturowa pojawiła sięna polskich uczelniach jako wykład specjalistyczny od roku 2000. Pierwsząuczelniąktóra wprowadziła ten wykład do programu studiów turystyki była gdańska Akademia Wychowania Fizycznego, wykładowcąbyła profesor Barbara Marciszewska. Jako osobna specjalnośćw ramach studiów wyższych turystyka kulturowa została po raz pierwszy wprowadzona natej samej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w roku 2002 i była wówczas specjalnościąw ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Pierwsi absolwenci studiów w zakresie tej specjalności pojawili sięna rynku pracy w Polsce w roku 2007. Pierwsząuczelnią, która wprowadziła studia pierwszego stopnia i jednocześnie pierwsząuczelnia prywatnąz ofertą edukacyjnąw tej specjalności była Gnieźnieńska Wyższa Szkoła HumanistycznoMenedżerska Milenium w roku 2006. W przypadku tej uczelni studia turystyki kulturowej były także po raz pierwszy oferowane nie w ramachkierunku „turystyka” lub „turystyka i rekreacja”, a w ramach kulturoznawstwa. Tym samym pierwsi absolwenci studiów z tytułem licencjata opuścili polskąuczelnięw roku 2009.

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642