Uczestnictwo w muzycznych wydarzeniach kulturalnych – forma turystyki czy tylko sposób spędzania czasu wolnego?

Ewa Piasecka

Abstrakt


Artykuł przybliża problem turystyki eventowej. W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy uczestnictwo w muzycznych wydarzeniach kulturalnych jest podtypem turystyki czy tylko sposobem spędzania czasu wolnego. W tym celu dokonano analizy porównawczej profili uczestników koncertów jednodniowych i festiwalu Heineken Open`er. Jej częścią była ocena aktywności turystycznej towarzysząca respondentom podczas wyjazdu na imprezę. Uzyskane wyniki badań przemawiają za tym, by uczestnictwa w evencie muzycznym nie wpisywać w kategorię szeroko pojętej turystyki, a osoby biorącej w nim udział nie określać „turystą” sensu stricto.

Słowa kluczowe


turystyka eventowa; koncert; festiwal muzyczny; Heineken Open`er Festival

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzyszkowski J. 2011. Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton [w:] “Turystyka Kulturowa” 4-6, s. 63-75

Buczkowska K. 2009. Kulturowa turystyka eventowa, [w]: Współczesne formy turystyki kulturowej. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Gaworecki W.W. 2007. Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Getz D. 2008. Event tourism: Definition, evolution, and research [w:] “Tourism Management” 29, s. 403–428

Getz D. 2010. The nature and scope of festival studies [w:] “International Journal of Event Management Research” 5 (1), s. 5

Gursoy D., Kim K., Uysal M. 2004. Perceived impacts of festivals and special events by organizers: an extension and validation [w:] “Tourism Management” 25 (2), s. 171-181

Hughes H. L. 1995. Redefining cultural tourism [w:] “Annals of Tourism Research” 23 (3), s. 707-709

Kim H., Cheng C., O’Leary J. T. 2007. Understanding participation patterns and trends in tourism cultural attractions [w:] “Tourism Management” 28, s. 1366–1371

Kowalczyk A. 2008. Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A. 2008. Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wydawnictwo KMB Druk: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno

Moscardo G. 2007. Analyzing the role of festivals and events in regional development, [w:] “Event Management” 11 (1-2), s. 23-32

O’Sullivan D., Jackson M.J. 2002. Festival tourism: A contributor to sustainable local economic development [w:] “Journal of Sustainable Tourism” 10 (4), s. 325-342

Przecławski K. 1996. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, F.H-U. Albis, Kraków

Ratkowska P. 2010. O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze [w:] „Turystyka Kulturowa”, 4-6, s. 109-129

Ratkowska P. 2011. Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej? [w:] „Turystyka Kulturowa”, 3, s. 43-47
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.45

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Piasecka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642