Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa

Marta Sukiennik

Abstrakt


Artykuł jest analizą zmian, jakie zachodzą w turystyce z perspektywy kulturoznawczej. Punktem wyjścia do rozważań jest podróżowanie przed pojawieniem się zjawiska „turystyki” i moment, w którym relatywnie bezinteresowna gościnność mieszkańców danych miejsc względem zainteresowanych innością wędrowców stała się towarem, a podróże na masową skalę - spektaklem turystycznym. Głównym celem tekstu nie jest jednak samo zwrócenie uwagi na krytykowaną już wielokrotnie specyfikę masowej turystyki, lecz raczej na to, jak sposoby podróżowania zmieniają się we współczesnym „świecie przesytu”; jak przemieszczanie się do „więzień all incusive” i poddawanie się „słodkiej tyranii klimatyzacji”, coraz częściej skłaniają do refleksji i poszukiwania alternatyw; jak turystyka ekstremalna, nastawiona na silne bodźce i wrażenia, stopniowo ustępuje miejsca powolnej uważności i poszukiwaniu autentyczności doznań.

Tekst przedstawia antykonsumpcjonistyczne trendy: począwszy od backpackingu, poprzez soft tourism i miasteczka Slow, formy collaborative consumption w turystyce (couchsurfing, house swapping, carpooling, EatWith...), nowe sposoby zwiedzania (free walking tours, poverty walks, urban explorers) czy w końcu altruistyczny Social Travelling. Autorka przedstawia Manifest Slow Tavel - ruchu istniejącego dotychczas jedynie jako niesformalizowana idea, ale coraz częściej dostrzegalna w potrzebach i zachowaniach turystów.

Artykuł nie jest jednoznaczną gloryfikacją poszczególnych zjawisk, autorka ryzykuje jednak - optymistycznym wśród skrajnie pesymistycznych teorii zglobalizowanego świata - twierdzeniem, iż samo zaistnienie opisywanych zjawisk świadczy o pewnej refleksyjności człowieka, zmęczonego nadmiarem, znudzonego sztucznie kreowanymi doznaniami i poszukującego alternatywy w świecie przesytu.

Słowa kluczowe


ruch Slow; turystyka masowa; turystyka alternatywna; powolność jako synonim uważności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard J., 2005, Symulakry i symulacja, Wyd. Sic!, Warszawa

Edensor T., 2001, Performing tourism, staging tourism, dostęp: http://www.nyu.edu/classes/bkg/tourist/a019896.pdf [6.12.2013]

Endersor T, 1998, Tourists at the Taj: Performance and Meaning at a Symbolic Site, dostęp: http://books.google.pl/books/about/Tourists_at_the_Taj.html?id=YjLxR2H-YCYC&redir_esc=y [6.12.2013]

Goffman E., 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa

Gardner N., 2009, A manifesto for slow travel, dostęp: http://www.hiddeneurope.co.uk/a-manifesto-for-slow-travel [6.12.2013]

Glinka B., Kostera M., 2012, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa

Honoré C., 2004, Pochwała powolności, Wyd. Drzewo Babel, Warszawa

Krippendorf J., 1982, Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-Cultural Factors, [w:] Tourism Management Nr 3

Kulczyk S., 2013, 3 S – piekło czy raj masowej turystyki?, dostęp: http://post-turysta.pl/artykul/pieklo-czy-raj [6.12.2013]

Kurek W., 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Leszczyński A., 2013, Etyka podróżnika: Pułapki plecaka, [w:] National Geographic, “Traveller”, nr 1(56)/2013

MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Muza, Warszawa

Madison D., 2005, Przedmowa [w:] Petrini C., Watson B. (red.) Slow Food. Produkty regionalne robią karierę, Wyd. ABA , Warszawa

Maeterlinck M., 1929, Życie przestrzeni, Wydawnictwo Polskie, Poznań

Nowaczyk A., 2013, Wolunturystyka – ile jest pomocy w turystycznej przygodzie?, dostęp: http://post-turysta.pl/artykul/Wolunturystyka [6.12.2013]

Paquot T., 2001, Turistas o Viajeros. La dulce tiranía del aire acondicionado [w:] Le Monde Diplomatique (wersja hiszpańska), lipiec 2001

Petrini C., Watson B. (red.) Slow Food. Produkty regionalne robią karierę, Wyd. ABA , Warszawa

Pisarek A., 2013, Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu, dostęp: http://turystykakulturowa.org/pdf/2013_03_01.pdf [6.12.2013]

Pokojska W., 2013, Zapomniane dziedzictwo, czyli urban exploring, rękopis

Ritzer G., 1997, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Muza, Warszawa

Szymborska W., 2009, wiersz Nieczytanie [w:] Tutaj/ Aquí (wersja dwujęzyczna), Madrid, Bartleby Editores

Carpooling, dostęp: m.in. http://www.blablacar.pl, http://www.carpooling.com/ [6.12.2013]

Cittaslow International Network, dostęp: http://www.cittaslow.org/index.php?method=network&action=country&id=2 [6.12.2013]

Couchsurfing, dostep: https://www.couchsurfing.org [6.12.2013]

Crazy Guides, http://www.crazyguides.com/ [6.12.2013]

Crazy guides - Kraków Nieznany, dostęp: http://www.crazyguides.com/pl/krakow_nieznany.html [16.12.2013].

Dookoła, dostęp: http://www.dookola.org/ [03.12.2013]

Eat With, dostęp: http://www.eatwith.com/ [03.12.2013]

Forbidden Places, dostęp: http://www.forbidden-places.net/why.php#.UcVzrPmpUrk, [16.12.2013]

House swapping, dostęp: https://www.homeexchange.com/, http://www.lovehomeswap.com/

Free walking tours, dostęp: np. http://freewalkingtour.com [03.12.2013]

In Praise of Slowness, dostęp: http://www.carlhonore.com/books/in-praise-of-slowness [6.12.2013]

International Institute of Not Doing Much, dostęp: http://slowdownnow.org/ [6.12.2013]

Slow Church (facebook), dostęp: https://www.facebook.com/groups/8399753885/ [6.12.2013]

Lisbon Chill-Out Tours, dostęp: http://lisbonchill-out.blogspot.com/ [16.12.2013]

Movimiento Slow, dostęp: http://movimientoslow.com/es/filosofia.html [6.12.2013]

The World Institute of Slowness, dostęp: http://www.theworldinstituteofslowness.com/ [6.12.2013]

Manifest Slow Food, dostęp: http://www.slowfood.pl/?s=str-manifest [6.12.2013]

Poverty Walks, dostęp: http://www.gadensstemmer.dk/files/billeder/aboutpovertywalks.pdf [6.12.2013]

Slow Fashioned, dostęp: http://www.slowfashioned.com/about

Slow Food, dostęp: http://www.slowfood.com/international/4/where-we-are [6.12.2013]

Slow-Media, dostęp: http://en.slow-media.net/manifesto [6.12.2013]

Slow Movement, dostęp: http://www.slowmovement.com/ [6.12.2013]

Slow Science, dostęp: http://slow-science.org/ [6.12.2013]

Słownik Języka Polskiego, dostęp: http://sjp.pl/go%B6cina [04.12.2013]

Słownik PWN, dostęp: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2462532 [04.12.2013]

Social Travelling 1, dostęp: http://www.socialtraveling.org/ [03.12.2013]

Social Travelling 2, dostęp: http://www.socialtraveling.org/index.php/pl/new-projects-3.html, [03.12.2013]

Statut Slow Food, dostęp: http://www.slowfood.pl/?s=str-statut [6.12.2013]

Time For A Slow-Word Movement, dostęp: http://www.forbes.com/2009/12/29/media-newspapers-internet-opinions-columnists-trevor-butterworth.html [6.12.2013]

Unesco, dostęp: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html [6.12.2013]

W świecie niczego, dostęp: http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/216112,1,w-swiecie-niczego.read [6.12.2013]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marta Sukiennik


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642