Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego powiatu żarskiego

Michał Suszczewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajerska M., Kunice piórem i obiektywem , Żary 2006

Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego. T. 2, Powiaty: żarski - żagański - nowosolski – wschowski, Zielona Góra 2012

Gatys I., Gatys R., Żarska porcelana : 1888-1945, Żary 2012

Jaworski T., Żary w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, Żary 1993

Jaworski T. (red), Żary : 1000-lecie stolicy polskich Łużyc, Żary 2005

Jaworski T. (red.), Żary : polskie Dolne Łużyce, Bydgoszcz 2009

Jaworski T., Szymczak R. (red.), Atlas historyczny ziemi żarskiej, Zielona Góra 2013

Kotlewski P., Z historii Brodów i okolic, Brody 2009

Kubiak A., Węgier J., Tradycje szklarstwa w Żarach – Kunicach, Żary 2006

Majchrzak J., Terra Sarove : ziemia żarska - czas i ludzie, Żary 1995

Majchrzak J., Sarove ab urbe condita... : jubileusz siedemset pięćdziesięciolecia lokacji miasta, Żary 2010

Malinowski L., Powiat żarski : 1816-2006, Żary 2006

Polak J., Erdmann II Promnitz : wolny pan na Pszczynie i Żarach : (1683-1745) , Pszczyna 1996

Szczegóła H., Żary wczoraj i dziś, Zielona Góra 1967

Tubielewicz J., Powiat Żarski : od rzemiosła do przemysłu, Bydgoszcz 2009


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Suszczewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642