Raport: Oferta edukacyjna w zakresie turystyki kulturowej na polskich uczelniach. Stan na 1 sierpnia 2014

Arkadiusz Ochmański

Abstrakt


Celem opracowania jest zestawienie, przegląd i analiza zawartości oferty dydaktycznej polskich uczelni w zakresie turystyki kulturowej i form turystyki wchodzących w jej zakres oraz aktywności ściśle z nią spokrewnionych. Zostało to zrealizowane za pomocą zebrania i analizy programów edukacyjnych wyższych uczelni publicznych i prywatnych w całym kraju oraz ocenę występowania w nich zajęć związanych bezpośrednio z edukacją w zakresie turystyki kulturowej i jej wyspecjalizowanych form.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; studia turystyki; specjalizacja turystyczno-kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach, „Turystyka Kulturowa” Nr 9., s. 52-55

POL-on - Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, oficjalne zestawienie studiów prowadzonych na kierunkach: https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia?execution=e1s1 (Dostęp: 15.08.2014).


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Arkadiusz Ochmański


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642