Recenzja książki Krzysztofa Kowalskiego O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania

Michał Murzyn

Abstrakt


Fenomen turystyki kulturowej jest nierozerwalnie związany z zasobami dziedzictwa kulturowego. Czy wiemy jednak czym tak naprawdę jest dziś „to” dziedzictwo? Obecnie staje się ono pojęciem nieostrym, niezwykle skomplikowanym, wieloaspektowym i nacechowanym aksjologicznym subiektywizmem odbiorcy. Niegdyś były to po prostu zabytki i miejsca szczególnie ważne dla historii, obecnie może być nim w zasadzie wszystko… Żeby dobrze poznać jego złożoną strukturę oraz możliwości w nim drzemiące, należy dokładniej zgłębić to zagadnienie, jak również ogromną siłę tkwiącą w dziedzictwie.

Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; zarządzanie dziedzictwem; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kowalski K., O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, 2013


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Murzyn


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642