Recenzja książki Krzysztofa Kowalskiego O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania

Michał Murzyn

Abstrakt


Fenomen turystyki kulturowej jest nierozerwalnie związany z zasobami dziedzictwa kulturowego. Czy wiemy jednak czym tak naprawdę jest dziś „to” dziedzictwo? Obecnie staje się ono pojęciem nieostrym, niezwykle skomplikowanym, wieloaspektowym i nacechowanym aksjologicznym subiektywizmem odbiorcy. Niegdyś były to po prostu zabytki i miejsca szczególnie ważne dla historii, obecnie może być nim w zasadzie wszystko… Żeby dobrze poznać jego złożoną strukturę oraz możliwości w nim drzemiące, należy dokładniej zgłębić to zagadnienie, jak również ogromną siłę tkwiącą w dziedzictwie.

Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; zarządzanie dziedzictwem; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kowalski K., O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, 2013
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.519

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Murzyn

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642