Miejsce kaźni i straceń, rekreacji i sportu. Tereny zielone wokół jeziora Rusałka w Poznaniu.

Tomasz Sahaj

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja licznych związków zachodzących pomiędzy aktywnością rekreacyjną i sportową, a miejscami kaźni i straceń na terenie poznańskiego jeziora Rusałka i jego okolic. Podjęto próbę wydobycia potencjału i pomnożenia kapitału kulturowego, społecznego i turystycznego tego miejsca. Teoretycznej części narracji towarzyszą aplikacje praktyczne. W pracy zastosowano szereg metod. Podczas badań terenowych zanalizowano treści tablic informacyjnych i przebieg tras pieszo-rowerowych, odwołano się do naocznych obserwacji i sięgnięto do bogatej literatury przedmiotu różnorodnej proweniencji.

Słowa kluczowe


rekreacja; sport; turystyka; historia; militaria; II wojna światowa; Poznań

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augé M., 2012, Nie-niejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Baumann G., 2012, Poznań ’45. Bastion nad Wartą, t. I, przeł. B. Chlebus, Wydawnictwo Pomost, Poznań

Baumann G., 2013, Poznań ’45. Bastion nad Wartą, t. II, przeł. B. Chlebus, Wydawnictwo Pomost, Poznań

Bączyk J., Bilski A., 2005, Na stoku Cytadeli Poznańskiej. Przewodnik po cmentarzach, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań

Berbeka J. red., 2012, Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Billig M., 2008, Banalny nacjonalizm, przeł. M. Sekierdej, Wydawnictwo Znak, Kraków

Bogacki M., 2010, O współczesnym ożywianiu przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa” 2010, nr 5, s. 2-27

Bojarski P., 2015, Droga na szafot gauleitera Greisera, „Gazeta Wyborcza” dodatek „Ale historia”, 8 VI 2015, s. 11-12

Buczyńska-Garewicz H., 2006, Miejsca, strony i okolice: przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków

Chylińska D., 2013, Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego – zarys problematyki, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 6-16

Czabański A., 2015, Wspomnienia mieszkańców Junikowa z wydarzeń ze stycznia i lutego 1945 roku. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Pomost, Poznań

Czabański E., 2013, Z kart historii Junikowa, Wydawnictwo Pomost, Poznań

Czaja D., red, 2013, Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Döllner H., 2012, Fort Strotha (VIIa). Walki na odcinku ‘Zachód’ i ucieczka z twierdzy, przeł. M. Jania, Wydawnictwo Pomost, Poznań

Epstein C., 2011, Wzorcowy nazista: Arthur Greiser i okupacja Kraju Warty, przeł. J. Włodarczyk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Fabiańska B., red., 2010, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Muzeum ‘Armii Poznań’. Muzeum uzbrojenia. Muzeum Powstania Poznańskiego – czerwiec 1956, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań

Hoff L., Hoff K., 2006, Fortyfikacje. Ukryte piękno: wystawa fotograficzna, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2010, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Jamroziak W., red., 1984, Fort VII w Poznaniu. Miejsce Pamięci Narodowej, Muzeum Fortu VII, Poznań

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Poznań-Warszawa

Jurkiewicz P., 2014, Fort VII. Niemiecki nazistowski obóz w Poznaniu. Przewodnik, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań

Kaleniewicz A., 2002, Pierścień dookoła Poznania. Atlas Rowerowy, Wydawnictwo Pietruska & Partnerzy, Poznań

Karalus M., 2009, Kernverk 1945. Historia zdobywania Cytadeli Poznańskiej, Wydawnictwo Pomost, Poznań

Karalus M., 2011, Luboń 1945. Przełamanie obrony Festung Posen, Wydawnictwo Pomost i Wydawnictwo Vesper, Poznań

Karalus M., Krzyżaniak M., 2010, Poznań 1945. Bitwa o Poznań w fotografiach i dokumentach, Wydawnictwo Pomost i Wydawnictwo Vesper, Poznań

Karwińska A., red., 2015, Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast. Przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Kazimierczak M., red., 2015, Turystyka sportowa – społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AWF, Poznań, w druku

Kowalczyk A., 2009, Turystyka historyczno-militarna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt red., Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo AWF, Poznań, s. 286-312

Kozak M.W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Lawin M., Stasiak A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe, [w:] A. Stasiak red., Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 127-148

Łuczak J., 2007, Wielkopolska. Przewodnik turystyczny, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań

Michalak S., 2010, Poznański epizod w życiu Konrada Lorenza, „Neuroskop”, nr 12, s. 118-121

Mikos von Rohrscheidt A. i współ., 2012, 30 sposobów na Poznań. Przewodnik tematyczny, Kultour.pl, Poznań

Olszewski M., 1973, Straty i martyrologia ludności polskiej w Poznaniu 1939-1945, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Paterczyk Z., Ziółkowska A., 2000, Obóz karno-śledczy w Żabikowie 1943-1945. Przewodnik po ekspozycji stałej, Muzeum Byłego Obozu Karno-Śledczego w Żabikowie, Luboń

Pawlikowska-Piechotka A., 2009, Turystyka i wypoczynek w zabytkowych parkach Warszawy, Wydawnictwo Novae Res, Gdańsk

Pawlikowska-Piechotka A., 2009a, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Wydawnictwo Novae Res, Gdańsk

Pawlikowska-Piechotka A., 2013, Planowanie przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Novae Res, Gdańsk

Pawluczuk W., Zagórski S., red., 2012, Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni, Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża

Poczta J., 2008, Turystyka militarna jako przejaw nowej formy aktywności turystycznej w Polsce, [w:] W. Staniewska-Zątek i in. red., Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań, ss. 139-146

Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura i S. Szymański, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Rakowski T., 2009, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk

Sahaj T., 2014, Aktywność rekreacyjna i sportowa w poznańskim Lesie Marcelińskim. Przejawy działania lokalnych wspólnot, [w:] Makurat F., Żmudzka-Brodnicka M., Nawrocka A., red., Wokół zagadnień aktywności fizycznej i sportu, Pomorska Szkoła Wyższa, Starogard Gdański, s. 181-197

Stach E., 2015, Wykorzystanie potencjału militarno-historycznego dla potrzeb turystyki na przykładzie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 39-54

Tanaś S., 2009, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Wódz J., 1989, Przestrzeń znacząca: studia socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice

Zigler A., 1995, Ewakuacja obozu w Żabikowie w 1945 roku, „Kronika Wielkopolski”, nr 2 (73), s. 20-31

Znaniecki F., Ziółkowski Z., 1984, Czym jest dla Ciebie miasto Poznań. Dwa konkursy: 1928/1964, PWN, Warszawa-Poznań

http://culture.pl

http://familijny.pl/poznan

http://muzeumbronipancernej.pl

http://portalaktywni.com

http://twierdzakolobrzeg.pl

http://wceo.com.pl

http://www.autostradapamieci.pl

http://www.balticfortroute.eu

http://www.bunkry.pl

http://www.dwor-wierzenica.pl/historia.html

http://www.galeriafibak.com.pl

http://www.gloswielkopolski.pl

http://www.greenql.pl

http://www.ineastadion.pl

http://www.kontenerart.pl

http://www.kultour.pl

http://www.mnp.art.pl

http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

http://www.naszewycieczki.pl

http://www.pomost.net.pl/wydawnictwo

http://www.przegladsportowy.pl

http://www.samafrajda.pl

http://www.skorpiony.org

http://www.twierdza.klodzko.pl

http://www.zyciebezograniczen.pl

https://gdziegramy.pl

www.bartez.com.pl

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

www.poznan.pl/srodowisko.kapieliska

www.sciezkibiegowe.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Tomasz Sahaj


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642