O związkach turystyki z przestrzenią miejską – „stare miasto” jako symulacja

Jan Liniany

Abstrakt


Celem autora pracy jest wskazanie związków między przestrzenią miejską a masowym ruchem turystycznym. Autor prezentuje koncepcje francuskich naukowców – Marka Auge i Jeana Budrillarda i konfrontuje je z kształtem współczesnych stolic - Paryża, Warszawy i Tallina. Wskazuje również kluczowe momenty w historii miast, które zadecydowały o atrakcyjności turystycznej miejsc. Podsumowanie pracy stanowią dywagacje związane z możliwościami zachowania autentycznego charakteru przestrzeni miejskiej oraz próba wpisania wspomnianych stolic w koncepcję miast idealnych Mikołaja Madurowicza.

Słowa kluczowe


turystyka; miasto; przestrzeń miejska; nie-miejsce; symulacja; starówka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auge M., 2011, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Wyd. PWN Warszawa

Baudrillar J., 2005, Symulakry i symulacje. Wyd. SIC! Warszawa

Evenson N., 1981, Paris: A Century of Change, 1878-1978 [w:] Technology and Culture

Vol. 22, No. 1 (Jan., 1981), s. 183-185, Wyd. The Johns Hopkins University Press, Baltimore

Gołębski G., 2008, Kompendium wiedzy o turystyce, wyd. PWN, Warszawa

Gutowska M., Orzeszyna M., 2012, Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach belle epoque. Wyd. PWN, Warszawa

Jałowiecki B., Szczepański M., 2010, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Jędrusik, M., Makowski. J., Plit, F., 2010, Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Jędrysiak, T., 2008, Turystyka kulturowa, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kowalczyk, A., Darek, M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. PWN, Warszawa

Liszewski, S., 2012, Geografia urbanistyczna, Wyda PWN, Warszawa

Madurowicz, M., 2008, Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania Badawcze. [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s.59-85

Naripea E., 2009 Spojrzenie turysty jako strategiczne narzędzie przedstawienia architektonicznego: starówka tallińska a sowiecki marketing turystyczny w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. „Panoptikum: Film, Media, Sztuka” , nr 8, s.108 -116

Orbasli A., 2002, Tourists in historic towns, E&FN Spon, Londyn – Nowy Jork

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. UAM, Poznań

Tuan Y., 1987, Przestrzeń i miejsce, Wyd. PIW, Warszawa

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa

Wallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, Wyd. PIW, Warszawa

Zachwatowicz J., 1982, Trudności i sukcesy odbudowy Starego Miasta. [w:] E. Borecka (red.) Warszawskie Stare Miasto. Z dziejów odbudowy, Wyd. PWN Warszawa s.43-57

Ziętek A., 2013, Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka, media, społeczeństwo, Wyd. UNIVERSITAS Kraków 2013

http://historiaimedia.org/2011/10/15/rekonstrukcja-odbudowa-zamku-w-berlinie/ [8.08.2015]

http://next.paris.fr/english/presentation-of-the-city/the-history-of-paris/rub_8125_stand_32751_port_18748 [ 28.09.2015]

http://press.parisinfo.com/key-figures/key-figures/tourism-in-paris-key-figures-2011 - edycje do 2014 roku, [1.08.2015]

http://stat.gov.pl/bdl/ [1.05.2015]

http://visittallinn.ee/eng/visitor/discover/history [28.09.2015

http://www.eesti.pl/cos-o-tallinie-11744.html [28.09.2015]

www.bryla.pl/bryla/1,85298,14122550,Berlin__ruszyla_wielka_odbudowa_zamku.html [8.08.2015]

www.museumofthecity.org/haussmann-and-revival-of-paris/ [06.08.2015]

www.nytimes.com/1997/05/08/world/manuel-elizalde-60-dies-defender-of-primitive-tribe.html?src=pm [1.05.1015]

www.rajkowska.com/pl/unrealized/272 [1.09.2015]

www.tourism.tallinn.ee/eng/travel_trade_media/statistics_research/tourism_statistics/annual_reports [28.08.2015]

www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/szacunek_wielkosci_ruchu_turystycznego_2014.pdf [4.08.2015]

www.visitestonia.com/en/additional-navigation/press-room/eas-views-on-tourism/estonian-tourism-statistics [1.05.2015]

www.warszawadzisiaj.pl [4.08.2015]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Jan Rafał Liniany, Jan Liniany


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642