Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy)

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


W artykule autor zwraca uwagę na dynamicznie rozwijający się segment turystyki – turystykę egzotyczną, tzn. pozaeuropejską. Tekst porusza kwestię specyfikę wyjazdów egzotycznych, zasady organizacji takich wyjazdów, zarysowano profil turysty decydującego się na dalekie podróże oraz przedstawiono najważniejszych organizatorów takich wyjazdów, wskazując dziesięć najbardziej liczących się na krajowym rynku turoperatorów wycieczek egzotycznych.

Słowa kluczowe


podróż egzotyczna; globtroter; organizatorzy wyjazdów; oferty; uczestnicy; piloci

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Awedyk M., 2009, Pozaeuropejska turystyka poznawcza mieszkańców Polski w aspekcie przemian ustrojowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań

Banaszkiewicz M., 2011. Wielokulturowość w pracy pilota. [w:] Kompendium pilota wycieczek, red. Z. Kruczek, wyd. XI. Proksenia, Kraków

Becker C, Steinecke A. (1997) Kulturtourismus: Strukturen und Entwicklungsperspektiven, Hagen 1997

Człowiek w podróży (2009). Red. Naukowa Z. Krawczuk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz. Almamer, Warszawa

Kruczek Z. (2010). Analiza rynku egzotycznych podróży. [w:] Współczesne podróże kulturowe. Red. M. Kazimierczak i K. Buczkowska. AWF Poznań seria Monografie nr

Kruczek Z. (2011). Oczekiwania turystów a kwalifikacje pilotów egzotycznych podróży. [w:]. Piloci i przewodnicy na styku kultur. Proksenia, seria Monografie nr 8, Kraków

Lipiec J., 2010, Fenomenologia wędrówki. Wydawnictwo Fall. Kraków

Łopaciński K., 1990, Podróże trampingowe, Instytut Turystyki, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. GWSHiM, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej. [w]: Współczesne formy turystyki kulturowej. Praca zbiorowa pod red. K. Buczkowskiej i A. Mikosa von Rohrscheidt, AWF Poznań seria Monografie nr 391

MacCanell D., 2002, Turysta – nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszaw

Pawlikowska B., 2007. Poradnik Globtrotera czyli blondynka w podróży. G+J RBA, Warszawa

Starzak G., Świat w portfelu. Coraz dalej, coraz drożej. Dziennik Polski, z 21.01.2011

Stasiuk A., Jadąc do Babadag. 2008. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Stasiuk A., Opowieści galicyjskie. 2008. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Stasiuk A., Dziennik pisany później. 2010. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Steinecke A., 2010. Cultural Tourism in Germany. Economic Review of Tourism. Volum 43, nr 3. Banska Bystrica, Faculty of Economics University Matej Bel

Wieczorkiewicz A. 2008, Apetyt turysty. O doświadczeniu świata podróży. Universitas, Kraków

Winiarski R., Zdebski J. 2008, Psychologia turystyki. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008

Współczesne formy turystyki kulturowej, 2009, Red. K. Buczkowska i A. Mikos von Rohrscheidt. Seria Monografie nr 391 AWF Poznań

Zamelska M., Kaczor B., 2010, Podróże kulturowe – marzenia czy rzeczywistość, [w:] Marka M. Kazimierczak (red.), Współczesne podróże kulturowe, Wyd. AWF Poznań Seria: Monografie, nr 400


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Zygmunt Kruczek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642