Jak ocenić zainteresowanie studentów zagadnieniami turystyki kulturowej i które z nich cieszą się największym zainteresowaniem?

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Pytanie 63 

Studenci mają obecnie szereg możliwości zdobycia wiedzy z zakresu samej turystyki, jak i turystyki kulturowej. Dotyczy to zarówno typowych kierunków turystycznych (np. turystyka i rekreacja, gospodarka turystyczna), ale również specjalności stricte turystycznych na innych kierunkach studiów (np. ekonomia, zarządzanie). Osoby te w przyszłości będą w znacznym stopniu decydowały o kierunkach rozwoju funkcji turystycznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianej branży turystycznej i paraturystycznej. Moje pytanie odnosi się zarówno do tej grupy, jak i problemów turystyki kulturowej i składa się z dwóch części, to jest:
a) jak można ocenić zainteresowanie studentów zagadnieniami turystyki kulturowej, zarówno obecnie jak i w kontekście ostatnich lat?
b) które aspekty i zagadnienia turystyki kulturowej cieszą się największym zainteresowaniem i popularnością wśród studentów?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Jacek Borzyszkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642