Ocena oferty wybranych obiektów militarnych na obszarze Polski dla potrzeb turystyki dzieci i młodzieży

Wojciech Jakub Zgłobicki, Joanna Smyk, Artur Kabała

Abstrakt


Obiekty militarne stanowią istotny walor turystyczny, zwłaszcza z punktu widzenia turystyki dzieci i młodzieży. Szczególnie ważna jest ich funkcja poznawcza, edukacyjna i patriotyczna. W pracy dokonano przeglądu najważniejszych atrakcji militarnych z obszaru Polski mogących zainteresować młodych turystów oraz dokonano analizy oferty wybranych obiektów w tym zakresie. Opisano przykłady dobrych praktyk. Wykonano również waloryzację turystyczną, ze zwróceniem uwagi na ofertę adresowaną dla dzieci i młodzieży. Na podstawie jej wyników określono zróżnicowanie badanych obiektów w zakresie walorów turystycznych. Wskazano jakie działania powinny być podjęte w celu poprawy tej oferty.


Słowa kluczowe


turystyka militarna; turystyka dzieci i młodzieży; waloryzacja turystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak B., 2011, Innovativeness of the museum offer in the cultural education of children and youth: The example of selected museum facilities in Krakow, „The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection”, 19, s. 11-20

Chylińska D., 2006, Nowożytne fortyfikacje stałe - wybrane problemy, „Turystyka i rekreacja”, 2/2006, s. 52-63

Cynarski W., 2012, Castles as the heritage of Polish fortification art and as a tourist attraction, “IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology”, 12 (4), s. 44–55

Duda-Seifert M., 2015, Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury, „Turystyka Kulturowa”, 4/2015, s. 74-87

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Atrakcje pierwotne militarnej turystyki kulturowej na terenie Polski, [w:] T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 127-183

Kamel M., 2012, Turystyka kulturowa dzieci szkolnych, „Turystyka Kulturowa”, 8/2012, s. 5-22

Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Kruczek Z., 2014, Frekwencja w atrakcjach turystycznych, POT, Kraków – Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2009a, Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, 2/2009, s. 20-48

Mikos von Rohrscheidt A., 2009b, Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, „Turystyka Kulturowa”, 4/2009, s. 4-28

Mikos von Rohrscheidt A., 2010a, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2010b, Obiekty obronne okresu średniowiecza w Polsce jako destynacje i atrakcje turystyki kulturowej, “IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology”, 10 (1), s. 102-117

Mikos von Rohrscheidt A., 2011a, Militarna turystyka kulturowa – zagadnienia ogólne, [w:] T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-46

Mikos von Rohrscheidt A., 2011b, Rozwój militarnej turystyki kulturowej w Polsce – wnioski i postulaty, [w:] T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 251-289

Nowacka M., 1984, Zasady kwalifikacji terenu na potrzeby rekreacji, UMCS, Lublin

Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Stach E., 2013, Aktualne wykorzystanie obiektów i miejsc militarnych w Polsce w aspekcie militarnej turystyki kulturowej, [w:] L. Narębski (red.) Fortyfikacje nowożytne w Polsce: badania, realizacje, projekty i zagospodarowanie do współczesnych funkcji, Toruń, UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego, s. 213-223

Stach E., Pawłowska A., Matoga Ł., 2014, Rozwój turystyki w obiektach i miejscach militarno-historycznych – studium przypadku kompleksów projektu Riese w Górach Sowich, „Polish Journal of Sport and Tourism”, 21, s. 36-47

www.1944.pl [18.05.2015]

www.boyen.gizycko.pl/main_pl.html [12.12.2015]

www.bunkry.pl [16.05.2015]

www.bunkryustka.pl [12.12.2015]

www.facebook.com/fortgerharda/reviews?ref=page_internal [12.12.2015]

www.facebook.com/Twierdza.Srebrna.Gora/reviews, 16.05.2015

www.facebook.com/Twierdza-Ustka-219615941388622/timeline/ [16.05.2015]

www.fort-gerharda.pl [12.12.2015]

www.fortwerner.pl [12.12.2015]

www.zamek.malbork.pl, [16.05.2015]

www.mamerki.com [12.12.2015]

www.muzeumlotnictwa.pl [12.12.2015]

www.muzeum-zamojskie.pl [16.05.2015]

www.nid.pl [18.05.2015].

www.parkhistorycznyblizna.pl [12.12.2015]

pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274726-d4432833-Reviews-Polish_Naval_Museum-Gdynia_Pomerania_Province_Northern_Poland.html [12.12.2015]

www.sztolnie.pl [17.05.2015]

www.wawel.krakow.pl [18.05.2016]

www.zamekczocha.com [12.12.2015]

www.zamkipolskie.com/ogro/ogro.html [16.05.2015]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Wojciech Jakub Zgłobicki


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642