Powieść turystyczna. Przykłady, oferta turystyczna, znaczenie promocyjne i gospodarcze.

Jacek Kaczmarek

Abstrakt


Wstęp. Punktem wyjścia mojego pytania będzie ciekawy fragment wyjęty z literatury pięknej (Anna Król "Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie", Wilk & Król Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015). Na stronie 308 autorka zmieściła fragment listu Iwaszkiewicza do Wincentego Burka - "Otóż, drogi przyjacielu, pomiędzy innemi zajęciami zarobkowymi, jakich się muszę podejmować dla chleba, przyrzekłem napisać w ciągu lata "powieść turystyczną"! Na co mi przyszło! Oczywiście jako temat wybrałem Sandomierz i jego okolice, muszę więc koniecznie na wiosnę być w Sandomierzu, aby się przypatrzyć nie tylko do starych zabytków, które znam dobrze, ale także i do nowych rzeczy, których nie znam zupełnie." Ową "powieścią turystyczną" była "Wycieczka do Sandomierza" z 1953 roku.
Pytanie: Dziś chciałbym zapytać o "powieść turystyczną" z punktu widzenia turystyki kulturowej. Dla wskazania kierunku refleksji rozbiję moje pytanie na kilka kwestii szczegółowych. Jak należy rozumieć powieść turystyczną? Jakie można podać jej przykłady (i te znane, i nieco zapomniane, i te najnowsze)? Czy istnieją przykłady oferty turystycznej opracowanej na podstawie wątków z takiej powieści? Jakie jest lub może być znaczenie promocyjne powieści turystycznej? Jakie jest lub może być realne znaczenie tego rodzaju produktów w regionalnej gospodarce turystycznej? Czy istnieją lub mają szanse zaistnieć inne atrakcyjne produkty lokalne lub systemy (jak szlaki literackie) organizacji turystyki kulturowej, oparte o takie dzieła?

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Jacek Kaczmarek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642