Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu lwóweckiego

Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Wyd. Proksenia & Kultur.pl, Kraków-Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A,. 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa” Nr 1, s. 6-46

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] Buczkowska K, Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej., Wyd. AWF Poznań, s. 223-265
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.771

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642