Odrębność i specyfika zarządzania w turystyce kulturowej

Piotr Zmyślony

Abstrakt


Pytanie 70:
Do odrębności i specyfiki turystyki kulturowej jako formy aktywności ludzkiej, działalności gospodarczej oraz przedmiotu dociekań i badań o charakterze naukowym nie trzeba nikogo przekonywać. Czy jednak możemy wskazać takie jej atrybuty, uwarunkowania oraz koncepcje i strategie działania, które można uznać za na tyle charakterystyczne, aby były wystarczające do wyznaczenia odrębnego obszaru badawczego (a także praktyki gospodarczej), jakim jest zarządzanie w turystyce kulturowej? Czy możemy wyznaczyć takie aspekty funkcji procesu zarządzania, które są specyficzne tylko dla turystyki kulturowej, a nie turystyki w sensie ogólnym? A jeśli tak, to czy możemy mówić o „zarządzaniu turystyką kulturową”, czy tylko o „zarządzaniu w turystyce kulturowej” lub „zarządzaniu organizacjami (przedsiębiorstwami / instytucjami / obszarami) turystyki kulturowej”?

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awedyk M., Niezgoda A., 2016, Foreseight w rozwoju turystyki w gminie, Przegląd Komunalny, Poznań, z. 2 (293): 61-64 (cz. I) oraz z. 3 (294): 61-64 (cz. II).

Drucker P., Zarządzanie XXI w., Wyd. MT Biznes, Warszawa 2009

Gombrich E.H., Pisma o sztuce i kulturze (wybór i opracowanie R. Woodfield), Universitas, Kraków, s. 355-368

Gombrich E. H., 2011, Rozważania o historii sztuki: trzy zagadnienia do dyskusji, [w:] Griffin R., 2013, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN Warszawa

Heller M., 2014, Naukowy obraz świata a zadania teologa, [w:] M. Heller i St. Krajewski, Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne? Copernicus Center Press, Kraków, s. 163-179

Krawczuk A., 1988, Stąd do starożytności, Wyd. Radia i Telewizji, Warszawa, 1988

Nowak P., 2014, Hodowanie troglodytów: uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Biblioteka Kwartalnika KRONOS, Warszawa, s. 233

Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenburg, Muenchen/Wien
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.832

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Piotr Zmyślony

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642