Reporter, nomada, turysta kulturowy. Refleksje na marginesie prozy podróżniczej Tomka Michniewicza

Joanna Szydłowska

Abstrakt


Ostatnie dekady przyniosły narodziny nowych form podróżniczych opowieści, co wiązać należy z nową sytuacją kulturową i technologiczną, w której odbywają się współczesne peregrynacje. Kultura masowa poprzez wykorzystanie rozmaitych kanałów komunikacyjnych oferuje odbiorcy partycypację w przeżywaniu doświadczeń podróżnika (pozór uczestnictwa, konsumowanie wrażeń zapośredniczonych, utożsamianie się z narratorem-podróżnikiem). Habitus nowoczesnego podróżnika zbadam przyglądając się prozie podróżniczej Tomka Michniewicza [Michniewicz 2010; 2011; 2014; 2015]. Odniosę się do statusu reportera jako nomady i turysty kulturowego, ale także odkrywcy i tłumacza kultur.

Słowa kluczowe


reportaż; podróż; podróżopisarstwo; nomadyzm; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiak B., Nomadologia Gillesa Deleuze'a, http://magazynhybris.com/ images/teksty/01/Bogdan% 20Banasiak%20%20Nomadologia% 20Gillesa%20Deleuze%60a.pdf [29.04.2017]

Banaszkiewicz M., 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Bauman Z., 2000, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa

Braidotti R., 2009, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. A. Derra, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Buchowski M., 2004, Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Buczkowska K., 2009, Literatura faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 1, s. 4-13; 2012, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, „Turystyka kulturowa” 2012, nr 12, s. 42-55

Buczkowska K., http://post-turysta.pl/artykul/czy-mozliwa-jest-etyczna-turystyka-kulturowa [19.05.2017]

Cieliczko P., Kuciński P., (red.), 2008, Obcy - Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, Instytut Badań Literackich, Warszawa

Cywiński P., http://post-turysta.pl/ [10.01.2017]

Dąbrowski M., Pruszczyński R. (red.), 2007, Lektury inności. Antologia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa

Dziechcińska H., 1991, O staropolskich dziennikach podróży, Instytut Badań Literackich, Warszawa

Edensor T., 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Gawrycki M. F., 2011, Podglądając Innego. Polscy trawelbryci w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Goban-Klas T., 2011, Świat Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, (red.) Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Wydawnictwo Poltex, Warszawa, s. 119-121

Grochowski G., 2005, Pytania o niefikcjonalną prozę dyskursywną, [w:] M. Czermińska (red.), Polonistyka w przebudowie, Universitas, Kraków, s. 650-665

http://manufakturapodrozy.com/jak-to-dziala/ [28.04.2017]

http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/trawelog.html [28.04.2017]

Jacenik M., 2014, „Po gwiazdą przygody”. Antonio Halik – studia o życiu i twórczości, Katowice

Kamionka-Straszakowa J., 2002, Podróż, [w:] J. Bachórz i A. Kowalczykowa (red.) Słownik literatury polskiej XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. III, Wrocław, s. 145

Kapuściński R., 1978, Wojna futbolowa, Czytelnik, Warszawa; 2004, Podróże z Herodotem, Czytelnik, Warszawa; 2007, Nie ogarniam świata. Rozm. przepr. W. Bereś, K. Brunetko, Świat Książki, Warszawa

Kąkolewski K., 1970, Rozbiór czytanki, „Odra”, nr 5, s. 136

Kłosiński Z., 2006, W stronę inności. Rozbiory i debaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Koturbasz B., 2009, Multimedialne podróżopisarstwo, czyli narodziny travelebrity, „Panopticum”, nr 8, s. 117-124

Krzyżagórski K., 1975, Słowo o reportażu, rozm. przepr. T. Strumff, „Argumenty”, nr 20, s. 6

Lewandowska-Tarasiuk E., 2005, Turystyka jako doświadczenie kulturowe, [w:] Z. Krawczyk, E. LewandowskA-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 123-131

Malinowska E., 1997, Podróże Prusa i Sienkiewicza, Szumacher, Kielce, s. 8 - 9

Mączak A., 1984, Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, Czytelnik, Warszawa

Męka K., 2013, Podróże reporterskie, próba opisu i klasyfikacji, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1, s. 71-86

Michniewicz T., „Podróże są świetnym sposobem na ucieczkę od życia, ale średnim na życie, rozm. przepr. P. Dudek, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16344338, Tomek_Michniewicz___ Podroze_sa_swietnym_sposobem_na.html) [02.10.2017]

Michniewicz T., 2010, Samsara. Na drogach, których nie ma, Wydawnictwo Otwarte, Kraków; 2011, Gorączka. W świecie poszukiwaczy skarbów, Wydawnictwo Otwarte, Kraków; 2014, Swoją drogą,. Opowieść o trzech podróżach po inne życie, Wydawnictwo Otwarte, Kraków; 2015, Świat równoległy, Wydawnictwo Otwarte, Kraków

Michniewicz T., Podróżnicy selfi, http://tomekmichniewicz.pl/podroznicy-selfie/ [3.10.2017]

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno; 2008a, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 4-21; Mikos von Rohrscheidt A. at all, 2014, Czy turystyka jest dyscypliną naukową? Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej: dyskusja, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 78-96

Miller M., 1983, Reporterów sposób na życie, Czytelnik, Warszawa

Morawiecki J., 2010, Rosyjski oczierk a zachodnioeuropejski feature. Dwa wektory rozwoju współczesnego reportażu, [w:] I. Borkowski, (red.) Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11-23

Mróz T., 2014, Nomadyczność wieloznaczna, wieloznaczność nomadyczna, czyli o wzorach osobowości Zygmunta Baumana, „Refleksje”, nr 10, s. 191-202

Nabrdalik A., 2007, Płeć kulturowa jako jeszcze jedno kryterium charakterystyki podmiotowego punktu widzenia w tekście reportażu podróżniczego, [w:] D. Rott, (red.) Wokół reportażu podróżniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Nooteboom C., 2012, Hotel nomadów, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa

Płociński M., Wyjazdy na wakacyjne wypraw z celebrytami, www.rp.pl/Plus-Minus/312159944-Wyjazdy-na-wakacyjne-wyprawy-z-celebrytami.html#ap-1 [3.10.2017]

Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Rejter A., 2000, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice; 2007, Reportaż podróżniczy w ujęciu współczesnej lingwistyki – problemy badawcze, [w:] D. Rott (red.) Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 15-27

Richards G., Wilson J., 2004, The Global Nomad. Backpacker travel in theory and practice, Bristol

Sławiński J., 1988, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. II, Wrocław, s. 212

Sobieska A., 2011, Tropa wydeptana po rosyjsku, czyli o istocie nomadyzmu według Dziennika północnego M. Wilka, „Białostockie Studia literaturoznawcze”, nr 2, s. 57-65

Szczepkowska E., 2011, Blogi podróżnicze jako przejaw współczesnego nomadyzmu”, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna”, nr 7, s. 118-133

Sznayder J., 1959, Podróże w starożytności, PIW, Warszawa

Sztachelska J., 1997, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku (Prus – Konopnicka – Dygasiński – Reymont), Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok

Tomza P., 2014, Pokolenie Kolosów, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa

Urry J., 2009, Socjologia mobilności, tłum. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Waldenfels B., 2002, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Instytut Badań Literackich, Warszawa

Wańkowicz M., 1965, Prosto od krowy, Iskry, Warszawa

White K., 2014, Otwarta poetyka. Rozm. przepr. David Kinioch, tłum. K. Brakoniecki, „Borussia” nr 54, s. 16-22

Wieczorkiewicz A., 1996, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz, włóczęga, Słowo, obraz, terytoria, Gdańsk

Żyliński S., 2012, Autostopowicz – jedna z metafor płynnej nowoczesności, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. T. IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, (red.) M. Cichmińskiej, I. Matusiak-Kempy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 308-316


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Joanna Szydłowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642