Kultura studencka znaczącym walorem turystycznym Coimbry

Aleksandra Śledziejowska, Karolina Buczkowska-Gołąbek

Abstrakt


Tematyką niniejszego artykułu jest specyficzna kultura studencka portugalskiego miasta Coimbra, rozpatrywana w kontekście turystyki kulturowej. Ta dawna stolica Portugalii i przez wieki siedziba najważniejszego portugalskiego uniwersytetu jest przepełniona dziedzictwem przeszłości i pieczołowicie pielęgnuje się tam akademickie zwyczaje, co ma znaczący wpływ na zainteresowanie miastem wśród turystów. Celem autorek niniejszej pracy stało się więc ukazanie, że kultura studencka Coimbry stanowi znaczący walor turystyczny miasta, ważny zwłaszcza dla rozwoju turystyki kulturowej, w której uczestniczą studenci zamiejscowi Coimbry oraz pozostali turyści.
Dzięki przeprowadzonym obserwacjom, wywiadom ze studentami zagranicznymi, osobistemu uczestnictwu autorek w studenckich wydarzeniach kulturalnych miasta oraz analizie opinii turystów na temat Coimbry na portalu TripAdvisor udało się pozyskać niezbędne do niniejszej publikacji informacje i dane empiryczne, pozwalające potwierdzić tezę, że kultura studencka jest walorem, który zdecydowanie przyciąga turystów i sprawia, że pobyt w niej nabiera szczególnego znaczenia.

Słowa kluczowe


kultura studencka; turystyka kulturowa; Coimbra; walory turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wyd. AWF, Poznań

Jepson T., 2002, Portugalia – Explorer, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa

Welcome Guide for International Students, http://www.uc.pt/international-applicants/welcome-guide/wguide.pdf, PDF

Malchrowicz E., 2009, Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 9, www.turystykakulturowa.org, PDF, s. 4-26

Miguel G.P., 2013, University of Coimbra. A Visit To The Palace of Knowledge, Coimbra

Portugalia, 2014, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Poelzl V., 2007, Spokojnie, to tylko Portugalia, PWN SA, Warszawa

Louis R. S., 2009, Portugal, Wyd. Lonely Planet

Śledziejowska A., 2017, Kultura studencka Coimbry jako atrakcja turystyki kulturowej, praca magisterska napisana na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, Poznań

Zaborowska J., 2005, Portugalia – Podróże marzeń, Warszawa

www.academica.pt

www.centerofportugal.com

www.erasmus.org.pl

www.portugalresident.com/academic-traditions

www.shanghairanking.com

www.uc.pt/international-applicants/estudar-viver-coimbra/universidade

www.uc.pt/international-applicants/welcome-guide/wguide.pdf


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Karolina Buczkowska-Gołąbek, Aleksandra Śledziejowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642