Gry turystyczne jako narzędzie promocji dziedzictwa militarnego Poznania

Artur Żyto

Abstrakt


Poznańskie dziedzictwo militarne obejmuje obiekty związane z wielowiekową tradycją obronną miasta. W jego skład wchodzą obwarowania najstarszej części miasta – wyspy katedralnej (Ostrów Tumski), średniowieczne mury Starego Miasta, a także elementy będące pozostałością Poznania z czasów, gdy miasto było twierdzą – Twierdzy Poligonalnej i Twierdzy Fortowej. Od kilku lat, te wyjątkowe walory kulturowe promowane są wśród turystów i mieszkańców z wykorzystaniem narzędzia jakim są gry turystyczne. Ta nowatorska forma turystyki miejskiej, łącząca w sobie elementy podchodów i rajdów terenowych, umożliwia wszystkim chętnym poznanie i zwiedzanie wybranej przestrzeni miasta w nietypowy sposób. Gracze przemieszczają się ulicami Poznania, niczym „żywe pionki” rozwiązując zadania i łamigłówki, przyglądając się bliżej miejscom na co dzień mijanym , a nie zawsze zauważanym. Gry turystyczne, będące odpowiedzią na współczesne wymagania turystyki interakcji, realizują powszechną formułę turystyki zawierającą się w modelu 3xE (entertainment, engagement, education). W artykule opisane zostały gry turystyczne, wykorzystywane jako narzędzie promocji dziedzictwa militarnego miasta. Scharakteryzowano przykłady oferty wydawniczej tego typu oraz szczegółowo przedstawiono autorski projekt mobilnej gry turystycznej „Śladami poznańskich fortyfikacji poligonalnych”, promującej część poznańskiego dziedzictwa militarnego od sierpnia 2017 roku.


Słowa kluczowe


turystyka militarna; gry turystyczne; gry miejskie; model turystyki 3xE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasik W., Fiszer D., 2014, Gry miejskie i questingu produktem turystycznym na przykładzie Warszawy, [w:] Z. Kruczek, W. Banasik (red.), Dynamika przemian rynku turystycznego, 2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki, Warszawa, s. 139-150

Bauta H., 2014, Gry miejskie, [w:] Zieleń Miejska, nr 4/2014, Wyd. ABRYS Sp. z o.o., Poznań, s. 16-19

Biesiadka J., Gawlak A., Kucharski Sz., Wojciechowski M., 2006, Twierdza Poznań: o fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Rawelin, Poznań

Bosiacki S., Sikora J., 1999, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, AWF, Poznań

Droba G., Przepióra S., 2014, Potencjał gier miejskich i questingu jako narzędzi marketingu terytorialnego – analiza na przykładzie działań Rzeszowa, [w:] R. Ziemiański (red.), Modern Management Review, Wyd. Rzeszow University of Technology, s. 35-45

Eider P., Paczyńska-Jędrycka M., Krupecki K., 2014, Innowacyjność w promocji miasta Poznania szansą jego rozwoju, [w:] Handel wewnętrzny, nr 4/2014, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 25-36

Gostyński W., Pilarczyk Z., 2004, Poznań. Fortyfikacje miejskie, Wydawnictwo Miejskie, Poznań

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, s. 25-26

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Formy organizacji militarnej turystyki kulturowej w Polsce, [w:] T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 164-166

Kopecka-Piech K., 2012, Mobilne media miejskie, [w:] M. Jabłonowski (red.), Studia Medioznawcze, Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 111-126

Kowalczyk A., 2009, Turystyka historyczno-militarna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.) Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań

Kowalczyk-Anioł J., Papińska-Kacperek J., 2015, Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych, [w:] Turystyka Kulturowa, nr 5/2015, Poznań, s. 6-20

Kruczek Z., Walas B., 2010, Promocja i informacja w turystyce, Wyd. PROKSENIA, Kraków, s. 42-96

Lawin M., Stasiak A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 129-130

Mazurkiewicz B., 2015, Gry miejskie oparte na lokalizacji jako sposób promocji miasta, [w:] Handel wewnętrzny, nr 4 (357), Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 328-336

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy., Wyd. KMB DRUK, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa – zagadnienia ogólne, [w:] T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-45

Okoń W., 1998, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Żak, Warszawa

Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego: turystyka miejska, Difin, Warszawa, s. 21-22

Połucha I., 2015, Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1(29)/2015, Szczecin, s. 57-71

Rola Z., 2004, Tajemnice Wielkopolskich fortyfikacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo Poznań.

Smoleńska O., 2009, Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku, [w:] Turystyka Kulturowa, nr 8/2009, s. 31-39, Poznań

Warcholik W., Leja K., 2012, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, [w:] Studia Geographica III/2012 Folia 126, Annales Universistatis Paedagogicae Cracoviensis, Kraków, ss. 87-97

Żyto A., 2017, Model turystyki 3xE na przykładzie gier turystycznych, [w:] K. Czernek, K. Suchecki (red.), Trendy we współczesnej turystyce, Wyd. PROKSENIA, Kraków-Katowice, s. 51-60

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, 2011

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018, 2013

Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014-2020, 2014

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Collegium_Da_Vinci [14.12.2017]

http://gryturystyczne.pl [14.12.2017]

http://www.mariwoj.pl/ [14.12.2017]

http://poznan.wikia.com/wiki/Twierdza_Pozna%C5%84 [14.12.2017]

http://www.poznan.pl/mim/wos/news/spacer-z-przewodnikiem-po-poznanskich-fortyfikacjach,73435.html [14.12.2017]

http://poznanmojemiasto.com/cytadela-fort-winiary [14.12.2017]

http://poznanmojemiasto.com/arsenal-artyleryjski [14.12.2017]

http://fotopolska.eu/217184,foto.html?o=b130454 [14.12.2017]

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/twierdza-poligonalna-fort-winiary,p,37,3382,3484.html [14.12.2017]

http://twierdza.poznan.pl/ [14.12.2017]

http://questy.com.pl/ [14.12.2017]

http://grywalizacja24.pl/3f-grywalizacji-cz-1 [15.02.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.916

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Artur Żyto

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642