Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny. Wstępne wyniki badań terenowych

Adam Żaliński

Abstrakt


Łemkowszczyzna ze względu na swoją trudną historię i unikatowe kulturowo dziedzictwo stwarza specyficzne wymagania dla pracy przewodników turystycznych. Artykuł podejmuje temat trudnych pytań i innych wyzwań, przed którymi stają przewodnicy pracujący przy zabytkowych drewnianych cerkwiach oraz w skansenach, w tym zagadnienie problematycznych zachowań turystów odwiedzających Łemkowszczyznę. Przeprowadzono pogłębione wywiady mające na celu eksplorację różnych aspektów pracy przewodników, w tym specyfikę zachowań problematycznych turystów oraz sposoby radzenia sobie z nimi w pracy. Próbę dobrano metodą kuli śniegowej. Badani przewodnicy okazali się zróżnicowani pod względem charakteru wykonywanej pracy, a także wyznania, wieku i płci. Analiza zebranego materiału ujawniła główne zachowania problematyczne turystów oraz uwarunkowania zmienności w zakresie doświadczania sytuacji trudnych ze strony turystów. Do tych uwarunkowań można zaliczyć: lokalizację obiektu na zachodniej lub wschodniej Łemkowszczyźnie, specyficzne cechy obiektu, pochodzenie turystów, wiek, doświadczenie i płeć przewodnika. Na podstawie wyników badań wskazano także na główne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi doświadczanymi przez przewodników oraz niektóre kwestie związane z ich rozwojem zawodowym.

Słowa kluczowe


przewodnik; Łemkowszczyzna; dziedzictwo; trudne dziedzictwo; zachowanie odwiedzających

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., Owsianowska S., 2017, Trudne dziedzictwo a nowe sposoby eksponowania wielokulturowości na przykładzie Łemkowszczyzny, [w:] D. Orłowski, (red.) Przestrzeń turystyki kulturowej, WSTiJO, Warszawa, s. 183-198

Bhati A., Pearce P., 2016, Vandalism and tourism settings: An integrative review, “Tourism Management”, 57, s. 91-105

Horbal B., 2010, Lemko Studies: A Handbook, East European Monographs Distributed by Columbia University Press, New York

Jennings G., Weiler B., 2006, Mediating Meaning: Perspectives on Brokering Quality Tourist Experiences [w:] G. Jennings, N. P. Nickerson (ed.) Quality Tourism Experiences, Routledge, London, s. 57-78

Logan W., Reeves K., 2009, Introduction: remembering places of pain and shame, [w:] W. Logan. K. Reeves (ed.) Places of pain and shame: dealing with “difficult heritage”, Routledge, Milton Park, England, s. 1-14

Michna E., 2013, Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury, [w:] B. Machul-Telus (red.) Łemkowie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 197-233

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik, Proksenia i Kul.Tour.pl, Kraków/Poznań 2014

Misiak M., 2006, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Pecuch M., 2009, Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i na Ukrainie. Studium porównawcze, Zjednoczenie Łemków, Koło w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski

Stachowiak A., 2007, Wyznaniowe dzisiaj Łemkowszczyzny (17 lat później), „Magury. Rocznik Krajoznawczy Poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom”, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa, s. 22-35

World Heritage List – Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine, http://whc.unesco.org/en/list/1424 [30.04.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.968

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Adam Żaliński

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642