Autor - szczegóły

Dłużewska, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska