Autor - szczegóły

Michalczuk-Ouerghi, Katarzyna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska