Autor - szczegóły

Kostuch, Lucyna, Polska

  • Vol 9 (2011): Wrzesień - Artykuły
    Militarne ekspozycje w Periegesis Pauzaniasza. Helleńska typologia wojennych świadectw jako dziedzictwa kulturowego
    Abstrakt  PDF