Autor - szczegóły

Riabczuk, Zofia, Koordynator programu ukraińskiego Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Edukacji, Polska