Tarragona jako cel turystyki archeologicznej

Anna Włodarczyk

Abstrakt


Niniejsza praca ma na celu przedstawienie miasta Tarragona, znajdującego się w północnowschodniej Hiszpanii, na terenie Katalonii, jako obiektu turystyki archeologicznej. Artykuł przedstawia pokrótce historię i lokalizację starożytnego Tarraco, a także historię badań, usytuowanie oraz opis obiektów architektonicznych, których pozostałości można podziwiać do dnia dzisiejszego w samym ośrodku oraz w jego najbliższej okolicy, a pochodzących, zarówno z okresu rzymskiego, jak z epok późniejszych. Autorka pracy przedstawia również aktualnie działający program obejmujący ochronę zabytków znajdujących się na terenie miasta oraz kampanie promocyjne, które mają zachęcić turystów do odwiedzenia tego miejsca. W niniejszym artykule opisane są również wydarzenia kulturowe, które odbywają się w sposób cykliczny na terenie miasta i z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę turystów, którzy chcą wziąć udział w tych eventach.


Słowa kluczowe


Tarragona; Tarraco; turystyka archeologiczna; dziedzictwo archeologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aquilué Abadías, X., 2006, Arquitectura oficial, [en:] X. Dupré i Raventós (ed.), Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona, s. 41-54

Barton, S., 2011, Historia Hiszpanii, Książka i wiedza, Warszawa

Brull Casadó, C., et.al., 2014, El circo romano de Tarraco: nuevos datos arquitectónicos. La intervención arqueológica de la calle Enrajolat (Taragona), [en:] J.M. Álvarez, et.al. (eds.), Congreso Internacional de Arqueología Clásica: centro y periferia en el mundo clásico, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, s. 871-874

Casas, A., et.al., 2011, Archaeological Excavation Confirms the Geophysical Anomalies Recorded at the Cathedral of Tarragona – A Comparative Study, „Near Surface”, s. 43-47

Diaz, M., et.al., 2000, Les termes públiques de Tarragona: excavacions en el carrer de Sant Miquel, núm. 33. Estudi preliminar, [en:] J. Ruiz de Arbulo (ed.), Tàrraco 99. Arqueologia d’una capital provincial romana, Edicions El Mèdol, Tarragona, s. 111-136

Dupré i Raventós, X., 1994, El Anfiteatro de Tarraco, [en:] J.M. Álvarez Martínez, J.J. Enríquez Navascués (eds.), El Anfiteatro en la Hispania Romana, Junta de Extremadura. Conserjería de Cultura y Patrimonio, Badajoz, s. 79-90

García Cuentos, M.P., 2014, La Imperial Tarraco. Restauración de los testimonios de la Tarragona romana bajo el franquismo, „De arte: revista de historia del arte”, nr 13, s. 263-286

Hauschild, T., 2014, Las torres, [en:] J. Rovira Soriano, Ó. Martín Vielba, et.al. (eds.), Tarraco. Guía arqueológica, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona, s. 40

Hidalgo, R., 2008, Materiales de construcción, técnica edilicia y canteras, [en:] Pilar León (ed.), Arte romano de la Bética. Arquitectura y urbanismo, Fundación Focus-Abengoa, Sevilla, s. 52-58

Jędrysiak, T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Koppel, E.M., 2014a, El puente del Diablo, [en:] J. Rovira Soriano, Ó. Martín Vielba, et.al. (eds.), Tarraco. Guía arqueológica, Reial Societat Arqueolòfica Tarraconense, Tarragona, s. 255-262

Koppel, E.M., 2014b, La Necrópolis Paleocristiana, [en:] J. Rovira Soriano, Ó. Martín Vielba, et.al. (eds.), Tarraco. Guía arqueológica, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona, s. 304

Krueger, M., 2012, Śródziemnomorska turystyka archeologiczna – między ekskluzywnością a masowością, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 5-21

Le Roux, P., 2014, Augusto, el emperador de Tarraco, [en:] J. Rovira Soriano, Ó. Martín Vielba, et.al. (eds.), Tarraco. Guía arqueológica, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona, s. 63-64

López Vilar, J., 1993, Unes termes urbanes a Tàrraco, [en:] R. Mar, et.al. (eds.), Utilització de l’aigua a les ciutats romanes, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, s. 124-126

López Vilar, J., 2014, Real Sociedad Arqueológica

Tarraconense, [en:] J. Rovira Soriano, Ó. Martín Vielba, et.al. (eds.), Tarraco. Guía arqueológica, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona, s. 334-340

Macias, J., et.al., 2014, Reconstucción digital del anfiteatro romano de Tarraco (Hispania Tarraconensis) mediante escáner láser. Bases para el estudio analítico y estructural, [en:] J.M. Álvarez, et.al. (eds.), Congreso Internacional de Arqueología Clásica: centro y periferia en el mundo clásico, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, s. 87-90

Mañanez Pérez, T., 2009, Arqueología romana, Diputación de Valladolid, Valladolid

Mar, R., et.al., 2015, Tarraco: Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

Moncunill Martí, N., 2014, Las técnicas constructivas, [en:] J. Rovira Soriano, Ó. Martín Vielba, et.al. (eds.), Tarraco. Guía arqueológica, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona, s. 32-33

Ortueta Hilberath, E., 2007, Tarragona destino turístico. El patrimonio cultural y los nuevos espacios para el ocio, „Norba-Arte”, nr 27, s. 263-284

Salom Garreta, C., 2014, El eterno tema pendiente, el teatro, [en:] J. Rovira Soriano, Ó. Martín Vielba, et.al. (eds.), Tarraco. Guía arqueológica, Reial Societat Arqueolòfica Tarraconense, Tarragona, s. 100

Toldrà, J.M., et.al. 2016, El anfiteatro romano de Tarragona: cinco siglos dibujando y aún insatisfechos, [en:] E. Echeverría Valiente, E. Castaño Parea (eds.), El arquitecto, de la tradición al siglo XXI, Fundación General de la Universidad de Alcalá, Alcalá, s. 1079-1087

Ziółkowski, A., 2004, Historia Rzymu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań

Wykaz konsultowanych stron internetowych:

www.archaeological.org/pdfs/AIATourismGuidelines.pdf [dostęp: 29.04.2018]

www.tarragona.cat/la-ciutat [dostęp: 29.04.2018]

www.tarragonaturisme.cat/es/monumento/maqueta-de-tarraco-mht [dostęp: 27.04.2018]

www.tarracoviva.com [dostęp: 30. 04.2018]

www.lavanguardia.com/20120314/54267590127/anuncio-opel-dolce-tarragona-video.html [dostęp: 30.04. 2018]

www.diaridetarragona.com/tarragona/Lanzan-un-spot-televisivo-para-promocionar-Tarragona--20170427-0050.html [dostęp: 30.04.2018]

www.diaridetarragona.com/tarragona/El-numero-de-visitantes-en-Tarragona-volvio-en-2016-a-niveles-de-antes-de-la-crisis-20170125-0077.html [dostęp: 25.04.2018]

www.lavanguardia.com/local/tarragona/20180119/44124540418/ano-record-turismo-tarragona-cierra-2017-222-millones-pernoctaciones.html [dostęp: 25.04.2018]

www.20minutos.es/noticia/3248193/0/tarragona-registro-record-turistas-2017-alcanzando-medio-millon/ [dostęp 25.04.2018]

www.lavanguardia.com/vangdata/20150516/54431269807/los-museos-mas-visitados-de-catalunya-en-2014.html [dostęp: 30.04.2018]

Inne:

Materiały pochodzące z tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Muzeum Archeologicznego oraz przy obiektach architektonicznych w mieście Tarragona.

Wykaz ilustracji

Ryc. 1. Pozostałości muru miejskiego zlokalizowanego w górnej części miasta (fot. autor tekstu)

Ryc. 2. Pozostałości po części forum, na terenie której znajdowała się bazylika (fot. autor tekstu)

Ryc. 3. Zachowane pozostałości muru forum prowincji widoczne do dnia dzisiejszego w Tarragonie (fot. autor tekstu)

Ryc. 4. Widok na pozostałości po cyrku rzymskim (fot. autor tekstu)

Ryc. 5. Pozostałości po amfiteatrze rzymskim (fot. autor tekstu)

Ryc. 6. Pozostałości po teatrze rzymskim (fot. autor tekstu)

Ryc. 7. Widok na pozostałości po cmentarzu wczesnochrześcijańskim (fot. autor tekstu)

Ryc. 8. Katedra w Tarragonie (fot. autor tekstu)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.1006

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Anna Włodarczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642