Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego i koncepcja rozwoju Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce

Piotr Stachowski

Abstrakt


Tematem pracy jest analiza potencjału turystyczno-kulturowego i koncepcja rozwoju Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce. Opisano krótko historię Zakonu Cystersów w Europie oraz proces organizowania ochrony dziedzictwa kulturowego cystersów, w tym powołanie Szlaku Cysterskiego w ramach Szlaków Kulturowych Rady Europy. Poddano analizie potencjał turystyczno-kulturowy Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce. Na podstawie wyników badania wyciągnięto wnioski z analizy oraz zaproponowano rozwiązania służące rozwojowi atrakcyjności turystyczno-kulturowej Szlaku.

Słowa kluczowe


turystyczny szlak kulturowy; dziedzictwo; produkt turystyczny; turystyka religijna; Zakon Cysterski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyniak J., 2005, Cysterskie opactwo w Sulejowie: rozwój przestrzenny do końca XVI wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1989-2003, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź

Borkowska M., 2008, Dzieje cystersów sulejowskich, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków;

Czajkowski Sz., Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Pętli wielkopolsko-lubuskiej Szlaku Cysterskiego, „Turystyka Kulturowa” Nr 1/2012

Jackiewicz K., 2016, Cysterskie opactwa w Polsce : Jędrzejów, Wąchock, Mogiła, Szczyrzyc, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków

Kaczyńska I., Kaczyński T., 2010, CYSTERSI W POLSCE, Sport i Turystyka-MUZA SA, Warszawa

Łużyniecka E., Marszalska J.M., 2005, Szczyrzyc: dzieje budowy opactwa cysterskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R., 2008, Architektura opactw cysterskich: małopolskie filie Morimond, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich, „Turystyka Kulturowa” Nr 1/2012

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, PROKSENIA, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Wyd. Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań

Milecka M., 2009, Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu, Wydawnictwo KUL, Lublin

Milecka M., 2013, Ogrody cysterskie – mit a rzeczywistość. [w:] „Architectus” Nr 3(35)

Orzechowska-Kowalska K., 2009, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka Kulturowa” nr 12, Poznań

Szarek J., Adamczyk K., 2005, Zarys historyczny hodowli bydła polskiego czerwonego [w:] „Wiadomości Zootechniczne”, R. XLIII (2005) 2: 3-12

Szlak Cysterski – Przewodnik po Gminach Cysterskich, 2015, ZET

Świechowski Z, 1954, Opactwo sulejowskie: monografia architektoniczna, PWN, Poznań

Wawoczny G. (red.), 2013, Dziedzictwo Cystersów w Polsce, Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW, Racibórz

Wyrwa A. M., 2004, W kuchni i przy stole „szarych mnichów”, czyli o wyżywieniu cystersów w świetle źródeł normatywnych zakonu oraz wybranych źródeł pisanych, archeologicznych i przyrodniczych. [w:] „Archeologia Historica Polona”, tom 14

Wyrwa A. M., 2017, Powstanie zakonu cystersów i jego rozwój na ziemiach polskich w średniowieczu, [w:] Wyrwa A. M. (red.) CISTERCIANA. Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego, Societas Vistulana, Kraków – Poznań, s. 56-57

Wyrwa A. M., Strzelczyk J., Kaczmarek K. (red.), 1999, Monasticon Cisterciense Poloniae, t. I, Poznań

Wyrwa A. M., Strzelczyk J., Kaczmarek K. (red.), 1999, Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II, Poznań

Wyrwa A.M., 2008, Podróże Cystersów oraz idea, organizacja i promocja Szlaku Cysterskiego w Polsce, [w:] A. M. Wyrwa (red.), Podróże, drogi i szlaki kulturowe, zeszyt 2

www.gminycysterskie.org (16.09.2018)

https://www.traseo.pl/trasa/poludniowo-zachodni-szlak-cysterski(19.08.2018)

www.mogila.cystersi.pl(19.08.2018)

www.sulejow.cystersi.pl(19.08.2018)

www.szklanedomy.cystersi.pl(19.08.2018)

www.wachock.cystersi.pl/(19.08.2018)

Komunikat ze spotkania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce: www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:komunikat-ze-spotkania-rady-koordynacyjnej-szlaku-cysterskiego-w-polsce&catid=69:kongregacja-cystersow-szlak-cyst&Itemid=141, pkt 3 i 4
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1021

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Piotr Stachowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642