Vol 5 (2018)

(wrzesień-październik) Temat: 10 lat badań nad Turystyką Kulturową w Polsce.

Prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt.

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-7
Strona tytułowa i spis treści PDF

Artykuły


Armin Mikos von Rohrscheidt, Karolina Buczkowska-Gołąbek 7-35
Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki. PDF

Krzysztof Kasprzak 36-51
Rola i znaczenie czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” w rozwoju teorii i praktyki turystyki kulturowej w latach 2008-2018 XML PDF

Marek Nowacki 52-79
Badania nad turystyką kulturową na świecie: krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018 PDF

Andrzej Kowalczyk 80-106
Wykorzystanie metod kartografii i geowizualizacji w turystyce kulturowej PDF

Tomasz Sahaj 107-122
„Aleja Filozofów” Augusta Cieszkowskiego jako element poznańskiej turystyki kulturowej PDF

Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski 123-141
Ars longa, vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki PDF

Recenzje książek naukowych


Armin Mikos v. Rohrscheidt 142-147
Magdalena Banaszkiewicz. Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Piotr Stachowski 148-182
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego i koncepcja rozwoju Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce PDF

Dyskusja naukowa


Agnieszka Matusiak 183-200
Przygotowywanie dzieci i młodzieży do udziału w turystyce kulturowej PDF