Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Śremu i powiatu śremskiego

Jakub Walczak

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewski S., Dzieje Śremu, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, Poznań, 1972

Dłużak Z., Dolsk Moje Miasto między dawnymi a nowymi wieki, Wyd. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań, 2009

Rezler M., Wielkopolska Wiosna Ludów 1848, Wyd. ABOS, Poznań, 1993

Sobczak J., Przejdziem Wartę, Wyd. WBP, Poznań, 1996

Janasik T., Jańczak D., Działo się w Książu z XX i XXI wieku, Wyd. Urząd Miejski w Książu WLKP, Książ, 2010

Drozdowicz L., Książ Wlkp. W Latach Okupacji Hitlerowskiej, Rys historyczny wydanie drugie uzupełnione, Wyd. Urząd Miejski w Książu WLKP, Książ, 2005

Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815 – 1918, Wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2006

Czubiński A., Grot Z., Miśkiewicz., Powstanie Wielkopolskie, Wydanie pierwsze, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań, 1978

Maluśkiewicz P., Wielkopolskim Traktem, Wyd. WBP, Poznań, 1997

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1986

Strzałko M., Anders P., Manieczki, Wyd. WBP, Poznań, 1997

Buszko J., Historia Polski 1864 – 1948, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987

Szmidt Z., Powiat Śremski przewodnik turystyczny, Wyd. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Śrem, 2010

Szmidt Z., Atrakcje Turystyczne Ziemi Śremskiej, Wyd. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Śrem, 2001

Region Śremski na Weekend, Wyd. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Śrem, 2008

Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne i kościoły w gminie Śrem, Wyd. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Śrem, 2010

Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne i kościoły w gminie Książ Wlkp, Wyd. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Śrem, 2007

Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne i kościoły w gminie Dolsk, Wyd. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Śrem, 2009

Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne i kościoły w gminie Brodnica, Wyd. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Śrem, 2008

Dłużak Z., Dolsk, Wyd. WBP, Poznań, 1997

Łęcki W., Zgodziński B., Województwo Poznańskie, Vademecum turystyczne, Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań, 1980

www.srem.pl

www.urzad.srem.pl

www.unia.srem.com.pl

www.srem.org.pl

www.ksiaz-wlkp.pl

www.brodnica.net.pl

www.dolsk.pl

www.powiat-srem.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jakub Walczak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642