Archeoturystyka w regionie region w archeoturystyce

Michał Krueger

Abstrakt


Obserwując od strony akademickiej rozwój turystyki archeologicznej, jednej z istotnych gałęzi turystyki kulturowej, można dość do wniosku, że jest to dziedzina o ogromnym potencjale naukowym, ale nie do końca wykorzystanym. Taki stan rzeczy należy tłumaczyć interdyscyplinarnością archeoturystyki, która w ogólnym znaczeniu obejmuje refleksję nad aktywnością turystyczną w miejscach o istotnej wadze dla archeologii.

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Michał Krueger


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642