Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfińskiego

Tomasz Duda

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfińskiego jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, zagospodarowaniu turystycznym oraz dostępności badanego obszaru.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duda T., 2010, Turystyczne znaczenie obiektów klasztornych na terenie doliny dolnej Odry. w: Panasiuk (red.) Turystyka religijna, Szczecin 2010, s. 459-469

Duda T., 2014, Sacral landscape and its influence on the tourism space development in the region (based on the example of Western Pomerania region NW Poland) in: International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, vol. 2, iss. 2 (2014)

Duda T., 2016a, Kształtowanie się przestrzeni współczesnej turystyki religijnej na obszarach marginalnych (w oddaleniu od znaczących centrów religijnych i wielkich szlaków pielgrzymkowych) na przykładzie Pomorza Zachodniego, [w:] J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (red.) „Kultura i turystyka. Sacrum i profanum”, ROTWL, łódź, s. 119-136

Duda T., 2016b, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju markowych produktów turystycznych i sposób wykorzystania istniejącego potencjału w powiecie gryfińskim, na przykładzie gmin Cedynia i Chojna, [w:] Z. Głąbiński, D. Szostak, T. Zalewski (red.) Startego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. CeDeWu, Warszawa, s.84-95

Duda T., 2018, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego, Turystyka Kulturowa, vol.6 (2018), s. 115-136

Duda T., 2019a, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu grodzkiego Szczecin, Turystyka Kulturowa, vol.1 (2019), s. 142-165

Duda T., Głąbiński Z, Szostak D., Trocińska N., Zalewski T., 2016, Strategia rozwoju turystyki w powiecie gryfińskim do 2020 r., [w:] Z. Głąbiński, D. Szostak, T. Zalewski (red.) Startego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. CeDeWu, Warszawa, s. 96-288

Duda T., Głąbiński Z., Szostak D., 2019b, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego, Turystyka Kulturowa, vol.5 (2019), s. 133-152

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd.2), wyd. KulTour.pl, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.1111

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Tomasz Duda

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642