W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne

Patrycjusz Mikołaj Zarębski, Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Abstrakt


Dynamiczny wzrost liczby organizowanych eventów i festiwali jest w ostatnich latach przyczynkiem do dyskusji nad ich rolą w rozwoju lokalnym i wpływem na jakość życia mieszkańców. Większość władz samorządowych, jak również organizatorów koncentruje się głównie na korzyściach ekonomicznych, często nie zauważając wartości niematerialnych, które odnoszą się do jakości życia i aspektów społecznych. Rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie metod wyceny wartości pozaekonomicznych organizowanych wydarzeń. Wartości pozaekonomiczne są definiowane przez liczną grupę cech z dziedziny socjologii oraz psychologii, takich jak: zadowolenie, fascynacja, emocje, duma narodowa, zaangażowanie, zaufanie oraz spójność społeczna. Artykuł koncentruje się głównie na teoretycznych aspektach pomiaru czynników pozaekonomicznych w odniesieniu do koncepcji pomiaru efektywności kosztów i korzyści (Cost Benefit Analysis – CBA), oceny skłonności uczestników festiwali i eventów do płacenia (willingness to pay – WTP)
i preferencji do akceptacji (willingness to accept – WTA). Ponadto w artykule przy uwzględnieniu teoretycznych koncepcji pomiaru zaproponowano przykładowy scenariusz badania, który można zastosować do pomiaru pozaekonomicznych efektów organizowanych wydarzeń kulturowych.


Słowa kluczowe


event; festiwal; wartości pozaekonomiczne; efekty niematerialne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alves H., Campón-Cerro A.M., Martins A.V.F., 2010, Impacts of small tourism events on rural places,„Journal of Place Management and Development”, 3[1], s. 22-37

Arcodia C. and Whitford M., 2007, Festival attendance and the development of social capital, „Journal of Convention & Event Tourism”, Taylor & Francis Group., Vol. 8, No. 2, s. 1-18

Baker R., Ruting B., 2014, Environmental Policy Analysis: A Guide to Non-Market Valuation, Productivity Commission Staff Working Paper, Canberra

Bateman I., Carson R., Day B., Hannemann M., Hanley N., Hett T., Jones-Lee M.,Loomes G., Mourato S., Ozdemiroglu E., Pearce D.W and Sugden R., 2002, Economic Valuation with Stated Preference Techniques: a Manual, Cheltenham: Edward Elgar

Bertram, C. and Rehdanz, K., 2013. On the environmental effectiveness of the EU Marine Strategy Framework Directive, „Marine Policy”, 38, s. 25-40

Borzyszkowski, J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny–przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton. „Turystyka Kulturowa”, 6, s. 4-16

Bowdin G.A.J., 2010. Events Management, Routledge

Carlino G., Coulson N. E., 2004,Compensating differentials and the social benefits of the NFL. „Journal of Urban Economics”, 56[1], s. 25-50

Coates D., Humphreys B. R., 2001,The economic consequences of professional sports strikes and lockouts, „Southern Economic Journal”, s. 737-747

Coates D., Humphreys B., 2003,Professional Sports Facilities, franchises and urban economic development, “Public Finance and Management”, 3[3], s. 335-357

Cudny W., 2016, Festivalisation of urban spaces: Factors, processes and effects. Springer

Delgado M., 2016, Celebrating urban community life: Fairs, festivals, parades, and community practice. Toronto: University of Toronto Press

Dragin Jensen C., Kwiatkowski G., 2019, Image interplay between events and destinations,„Growth and Change”, 50(1), s. 446-469

Duglio S.,Beltramo R., 2017,Estimating the economic impacts of a small-scale sport tourism event: The case of the Italo-Swiss mountain trail Collon Trek,Sustainability”, 9[3], s. 343

Dwyer L., Mellor R., Mistilis N., Mules T., 2000, A framework for assessing 'tangible' and 'intangible' impacts of events and conventions, „Event Management, vol. 6, no. 3, s. 175-191

Fredline E., Faulkner B., 2000, Community perceptions of the impacts of events. Events Beyond 2000: Setting the Agenda, s. 60

Getz D., 2008, Event tourism: definition, evolution, and research,„Tourism Management”, 29 No. 3, s. 403-428

Getz D., Page S., 2016, Event studies: Theory, research, and policy for planned events[3rd ed.]. New York: Routledge

Getz D., 1991, Festivals, special events, and tourism. Van Nostrand Reinhold

Gibson H., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research,„Sport Management Review”, Vol. 1 No. 1, s. 45-76

Gratton C., Dobson N., Shibli S., 2000, The economic importance of major sports events: A case study of six events, „Manag. Leis”, 5, s. 17-28

Hansen A, Selte H., 2000,Air pollution and sick leave, „Environmental and Resource Economics”, 16, s. 31-50

Hjalager A.M., Kwiatkowski G., 2018, Entrepreneurial implications, prospects and dilemmas in rural festivals, „Journal of Rural Studies”, 63, s. 217-228

Holt R., Ruta D., 2015,Routledge handbook of sport and legacy: Meeting the challenge of major sports events. London, UK: Routledge

Horne W.R., 2000, Municipal economic development via hallmark tourist events, „J. Tour. Stud.”, 11, s. 30-35

Horowitz J. K., & McConnell K. E., 2003,Willingness to accept, willingness to pay and the income effect,“Journal of Economic Behavior & Organization”, 51[4], s. 537-545

Hurtado J.M.R., Sanz J.A.O. and Cantuche, J.M.R., 2007, Evaluación del impactoeconómico y social de la celebración de grandeseventosdeportivos a nivel local: el caso del Campeonato de Tenisfemenino de la ITF en Sevilla en 2006. „Revista de métodoscuantitativos para la economía y la empresa”, 3, s. 20-39

Jiménez-Naranjo H.V., Coca-Pérez J.L., Gutiérrez-Fernández, M. and Sánchez-Escobedo, M.C., 2016. Cost–benefit analysis of sport events: The case of World Paddle Tour,„European Research on Management and Business Economics”, 22[3], s. 131-138

Johnson B., Whitehead J., 2000,Value of public goods from sports stadiums: the CVM approach, „Contemporary Economic Policy”, 18[1], s. 48-58

Johnson B., Groothuis P., Whitehead J., 2002, The value of public goods generated by a major league sports team: the CVM approach, „Journal of Sports Economics”, 2[1], s. 6-21

Kwiatkowski G., Oklevik O., Hjalager A.M. and Maristuen H., 2019, The assemblers of rural festivals: organizers, visitors and locals, „European Planning Studies”, s.1-18

Li S.N., Jago L., 2013, Evaluating economic impacts of major sports events-A meta analysis of the key trends, „Curr. Issues Tour”, 16, s. 591-611

Marczak, M., 2014, Wpływ organizacji wielkich eventów piłkarskich na rozwój turystyki na przykładzie wybranych destynacji. „Turystyka Kulturowa”, 12, s. 54-67

Mewett P., 1988, Darwin’s beercan regatta: Masculinity, frontier and festival in North Australia,„Social Analysis”, 23, s. 3-37

Orlowski, J. and Wicker, P., 2019, Monetary valuation of non-market goods and services: a review of conceptual approaches and empirical applications in sports, „European Sport Management Quarterly”, 19(4), s. 456-480

Pavluković V., Armenski T. and Alcántara-Pilar J.M., 2019, The Impact of Music Festivals on Local Communities and Their Quality of Life: Comparation of Serbia and Hungary,In Best Practices in Hospitality and Tourism Marketing and Management, Springer, Cham,s. 217-237

Perić M., 2018, Estimating the Perceived socio-economic impacts of Hosting Large-Scale Sport Tourism Events, „Social Sciences”, 7, s. 176

Perić M., Vitezić V., 2019,Socio-Economic Impacts of Event Failure: The Case of a Cancelled International Cycling Race, „Sustainability”, 11[18], s. 5028

Picard D., Robinson M. [ed.]., 2006, Festivals, tourism and social change: Remaking worlds. Channel view publications

Prayag G., Hosany S., Nunkoo R. and Alders T., 2013, London residents' support for the 2012 Olympic Games: The mediating effect of overall attitude, „Tourism Management”,36, s. 629-640

Prokopis Ch., Sharpley R.A.J. and Farmaki A., 2018,Exploring the emotional dimension visitors' satysfaction at cultural events,„Event Management”, 22[2], s. 255-269

Schuster J., 1995,Two urban festivals: La Merce and First Night, „Planning Practice and Research”, 10[2], s.173-187

Siponen, M. and Vance, A., 2010, Neutralization: new insights into the problem of employee information systems security policy violations, MIS quarterly, s. 487-502

Sirianni C., Friedland L., 2004, Civic dictionary: Social capital. Retrieved October, 18

[http://srdc.msstate.edu/fop/levelthree/trainarc/socialcapital/socialcapital-sirianni&friedland.pdf]

WHO Regional Office for Europe, OECD, 2015,Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe

Wilson R., 2006, The economic impact of local sport events: Significant, limited or otherwise? A case study of four swimming events, „Manag. Leis.”, 11, s. 57-70

Zarębski, P., 2015. Wybrane elementy turystyki kulturowej jako czynnik rozwoju bazy noclegowej na obszarach wiejskich w Polsce, „Turystyka Kulturowa”, 1, s. 63-78
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.1116

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Patrycjusz Mikołaj Zarębski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642