Szlaki kulturowe jako skuteczna forma tematyzacji przestrzeni turystycznej na przykładzie Niemieckiego Szlaku Bajek

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Artykuł prezentuje dwa istotne aspekty funkcjonowania nowocześnie zorganizowanych szlaków tematycznych we współczesnej turystyce kulturowej: tematyzację przestrzeni oraz kreowanie oferty konkurencyjnej w stosunku do mnożących się parków tematycznych i miejskich centrów czasu wolnego. Na przykładzie analizy wzorcowo zaprojektowanego i koordynowanego tematycznego systemu zwiedzania: Niemieckiego Szlaku Bajek, wykonanej zgodnie z kompleksową metodą analizy potencjału turystycznego, ukazane zostają najważniejsze funkcje szlaków tematycznych jako produktów turystyki kulturowej, odpowiadające postulatom formułowanym ze strony jej organizatorów i badaczy. Po porównaniu rezultatów badania z wynikami analizy potencjału wybranych polskich szlaków tematycznych autor formułuje wnioski natury ogólnej oraz szczegółowe postulaty w odniesieniu do ich organizacji i oferty.

Słowa kluczowe


szlaki tematyczne; turystyka tematyczna; tematyzacja przestrzeni; szlaki kulturowe; produkt turystyczny; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams, J.A., 1991, The American Amusement Park Industry: A History of Technology and Thrills, Wyd. Twayne Publishers, Boston

Bendix R., Hemme D., 2004, Märchen, Tourismus, Lebenswelt, „Georgia Augusta“ (Univ. Göttingen), 3, z. I, s. 95-101

Denecke L., 1971, Jacob Grimm und sein Bruder Wilhelm (biografia braci Grimm), Wyd. Metzler, Stuttgart

Deutsche Märchenstrasse. Wo Märchen wahr werden, 2010, Folder informacyjny, wyd. Deutsche Märchenstrasse e.V., Kassel

Forum 2009 – Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Pytanie 3 (prof. A. Kowalczyk), „Turystyka Kulturowa“ nr. 9/2009, s. 55-59

EU Call 23.2011- European Commission. Enterprise and Industry Directorate General. Call for proposals. Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes 23/G/ENT/ CIP/11/B/ N02S008 (document w wersji pdf na: www.cultureroutes.lu (dostęp 23.07.2011)

Grimm J. Grimm W., 1812-1815, Kinder – und Hausmärchen, Wyd. Realschulbuchhandlung, Berlin

Grimm J. Grimm W., 1857, Kinder – und Hausmärchen, Wyd. Dieterichsche Buchhandlung, Göttingen

Hemme D., 2009, Märchenstraßen - Lebenswelten. Zur kulturellen Konstruktion einer touristischen Themenstraße, Wyd. Lit, Berlin/Münster (dysertacja doktorska -Göttingen 2007)

Hey B., 1993, Der Weg ist das Ziel – Historische Kulturrouten, [w:] Ch. Becker, A. Steinecke (red.), Kulturtourismus in Europa – Wachstum ohne Grenzen?, ETI-Studien, , Trier, s. 212-232

Iba E. M., 1978, Auf den Spuren der Brüder Grimm von Hanau nach Bremen. Märchen, Sagen, Geschichten, Wyd. Pustet, Regensburg 1978

Iba E. M., 2000, Auf den Spuren der Brüder Grimm: Eine literarische Reise entlang der Deutschen Märchenstrasse, Wyd. Strassen, Luxemburg

Iba E.M., 2011, Die Deutsche Märchenstrasse. Eine sagenhafte Reise vom Main zum Meer, Wyd. CW Niemeyer, Buchverlage, Hameln

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Idea, organizacja zarządzanie, Wyd. PWE, Warszawa

Meyer-Cech K., 2003, Themenstrassen als regionale Kooperationen und Mittel zur touristischen Entwicklung. Fünf österreichische Beispiele, Dysertacja doktorska, Universität für Bodenkultur, Wien

Meyer-Cech K., 2005, Regional Co-operation In Rural theme trails, [w:] [w:] D. Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell (red.), Rural Tourism and sustainable business, Wyd. Channel View Edition, s. 137-148

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008b, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa” Nr 2, s 17- 32

Mikos v. Rohrscheidt, 2009a, Tematyczne podróże po szlakach jako forma turystyki kulturowej, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.) Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, s. 384-402

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009b, Podróż jako wyraz dynamizmu życia oraz czynnik osobistego rozwoju na przykładzie wybranych szlaków i tras turystyczno-kulturowych, [w:] J.W. Sienkiewicz (red.) Człowiek w podróży, Warszawa, s. 314-336.

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009c, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej „Folia Turistica” nr 21, s. 73-96

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wyd. Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. 2 rozszerzone, Wyd. KulTour.pl Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010c, Od ekstremalnej specjalizacji do „silva rerum” – problemy koncepcyjnej i praktycznej tematyzacji polskich szlaków kulturowych [w:] M. Kazimierczak (red.), Współczesne podróże kulturowe, Wyd.: AWF, Poznań, s. 65-88

Oberhauser F., Kahrs A., 2008, Literarischer Führer Deutschland, Wyd. Insel Verlag, Leipzig

Puczko L., Ratz T., 2007, Trailing Goethe, Humbert and Ulysses: Cultural Routes in Tourism, [w:] G. Richards (red.), Cultural Tourism. Global and local perspectives, Wyd. The Haworth Hospitality Press, New York, s. 131-148

Rölleke H., 2004, Grimms Märchen und ihre Quellen. Die literarischen Vorlagen der Grimmschen Märchen synoptisch vorgestellt und kommentiert, WVT Wissenschaftlicher Verlag, Trier

Rössig W., 2008, Ferienstrassen in Deutschland, Wyd. Polyglott, München

Schoof W., 1959, Zur Entstehungsgeschichte der Grimm’schen Märchen, Wyd. Hauswedell, Hamburg

Seitz G., 1985, Die Brüder Grimm. Leben – Werk – Zeit, Wyd. 2., Winkler, München

Veranstaltungen 2011. Auf märchenhaften Spuren von Hanau bis Bremerhaven (Oficjalny kalendarz imprez na Niemieckim Szlaku Bajek na rok 2011, Wyd. Deutsche Märchenstrasse e.V., Kassel

Stasiak A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo“, nr 10(2006), s.9-40

Steinecke A., 2009, Themenwelten im Tourismus Marktstrukturen – Marketing – Management – Trends, Wyd. Oldenburg, München

Touristische Themenstrassen, 2008, „Sparkassen-Tourismusbarometer“, Jahresbericht 2008, Aktuelle Branchenthemen, s. 160-192

Veranstaltungen 2011. Auf märchenhaften Spuren von Hanau bis Bremerhsven, 2011, (Ilustrowany kalendarz imprez na Szlaku 2011), Wyd. Deutsche Märchenstraße, Kassel

Wegweiser für eine Traumreise. Deutsche Märchenstraße, 2011, (Ilustrowany praktyczny przewodnik po szlaku), Wyd. Deutsche Märchenstraße, Kassel

www.grimms.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.hessen-tourismus.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.maerchenstrasse.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.museum-steinau.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.schlossfriedrichstein.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.sababurg.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.schloss-hotel-waldeck.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.hanau.de/kultur/museen (dostęp 23 lipca 2011)

www.uni-marburg.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.dorfmuseum-holzburg.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.malerkolonie.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.maerchenwache.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.toeuropa.eu (dostęp 23 lipca 2011)

www.reisequalitaet.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.flotte-weser.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.s-tourismusbarometer.de (dostęp 23 lipca 2011)

www.cultureroutes.lu (dostęp 23 lipca 2011)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642