Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego Niemiecki Szlak Bajek - "Deutsche Märchenstrasse"

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego szlaków tematycznych oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja", Proksenia, Kraków, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystów realizujących rożne typy wypraw kulturowych oraz pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bendix R., Hemme D., 2004, Märchen, Tourismus, Lebenswelt, "Georgia Augusta" (Univ. Göttingen), 3, z. I, s. 95-101

Denecke L., 1971, Jacob Grimm und sein Bruder Wilhelm (biografia braci Grimm), Wyd. Metzler, Stuttgart

Deutsche Märchenstrasse. Wo Märchen wahr werden, 2010, Folder informacyjny, wyd. Deutsche Märchenstrasse e.V., Kassel

Grimm J. Grimm W., 1812-1815, Kinder - und Hausmärchen, Wyd. Realschulbuchhandlung, Berlin

Grimm J. Grimm W., 1857, Kinder - und Hausmärchen, Wyd. Dieterichsche Buchhandlung, Göttingen

"Baśnie Braci Grimm", 2010, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Wyd. Media Rodzina, Poznań

Hemme D., 2009, Märchenstraßen - Lebenswelten. Zur kulturellen Konstruktion einer touristischen Themenstraße, Wyd. Lit, Berlin/Münster (dysertacja doktorska -Göttingen 2007)

Iba E. M., 1978, Auf den Spuren der Brüder Grimm von Hanau nach Bremen. Märchen, Sagen, Geschichten, Wyd. Pustet, Regensburg 1978

Iba E. M., 2000, Auf den Spuren der Brüder Grimm: Eine literarische Reise entlang der Deutschen Märchenstrasse, Wyd. Strassen, Luxemburg

Iba E.M., 2011, Die Deutsche Märchenstrasse. Eine sagenhafte Reise vom Main zum Meer, Wyd. CW Niemeyer, Buchverlage, Hameln

Oberhauser F., Kahrs A., 2008, Literarischer Führer Deutschland, Wyd. Insel Verlag, Leipzig

Rölleke H., 2004, Grimms Märchen und ihre Quellen. Die literarischen Vorlagen der Grimmschen Märchen synoptisch vorgestellt und kommentiert, WVT Wissenschaftlicher Verlag, Trier

Rössig W., 2008, Ferienstrassen in Deutschland, Wyd. Polyglott, München

Schoof W., 1959, Zur Entstehungsgeschichte der Grimm’schen Märchen, Wyd. Hauswedell, Hamburg

Seitz G., 1985, Die Brüder Grimm. Leben - Werk - Zeit, Wyd. 2., Winkler, München

Touristische Themenstrassen, 2008, "Sparkassen-Tourismusbarometer", Jahresbericht 2008, Aktuelle Branchenthemen, s. 160-192

Veranstaltungen 2011. Auf märchenhaften Spuren von Hanau bis Bremerhaven (Oficjalny kalendarz imprez na Niemieckim Szlaku Bajek na rok 2011, Wyd. Deutsche Märchenstrasse e.V., Kassel

Veranstaltungen 2011. Auf märchenhaften Spuren von Hanau bis Bremerhsven, 2011, (Ilustrowany kalendarz imprez na Szlaku 2011), Wyd. Deutsche Märchenstraße, Kassel

Wegweiser für eine Traumreise. Deutsche Märchenstraße, 2011, (Ilustrowany praktyczny przewodnik po szlaku), Wyd. Deutsche Märchenstraße, Kassel

Portal Muzeum Braci Grimm w Kassel, poświęcony życiu i dziełu Braci Grimm; www.grimms.de

Heski portal turystyczny: www.hessen-tourismus.de

Portal Niemieckiego Szlaku Bajek: www.maerchenstrasse.de

Portal Muzeum biograficznego w Steinau: www.museum-steinau.de

Portal kulturalny miasta Hanau: www.hanau.de/kultur/museen

Portal Kolonii Malarzy Bergfreiheit: www.malerkolonie.de

Portal Domu i Teatru Bajek w Schauenburgu: www.maerchenwache.de


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642