Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto

Sylwia Kaczmarek

Abstrakt


Miasto jako przestrzeń wymiany jest strukturą, w której nakładają się trajektorie i odmienne sposoby użytkowania tego samego obszaru. Miejska przestrzeń wymiany może mieć różną intensywność wykorzystania przez użytkowników (mieszkańców i przybyszów), warunkują to jej atrybuty (wyposażenie, organizacja, walory) oraz cechy miasta (lokalizacja, geneza, wielkość, pozycja ekonomiczna, struktura społeczna). Turystyka kulturowa jest stałym elementem eksploracji przestrzeni wymiany na świecie ponieważ od początków istnienia miasta wykorzystują obecność odwiedzających jako element gospodarki lokalnej i rozwoju społecznego. Wizytowanie miast jest złożonym, wieloaspektowym przejawem ruchu turystycznego, szybko zmieniającym się w czasie. Na podstawie własnych badań terenowych realizowanych w sierpniu 2018 analizowane są relacje występujące w miejskiej przestrzeni wymiany w kontekście cech jej struktury oraz sposobów i konsekwencji jej wykorzystania przez turystów w trzech miastach w Kanadzie: Quebec City, Montrealu i Toronto. Podstawowym zagadnieniem jest kwestia: w jakim stopniu organizacja przestrzeni wymiany, walory kulturowe oraz proces zarządzania terytorialnego w tych miastach warunkują zrównoważony sposób ich użytkowania przez odwiedzających, a tym samym umożliwiają minimalizowanie pojawienia się konfliktów w tejże przestrzeni.


Słowa kluczowe


miasto; układ urbanistyczny; turystyka kulturowa; Kanada

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artibise A.F.J., LinteauP-A.,1984, The Evolution of Urban Canada. An Analysis of Approaches and Interpretations Institue of Urban Studies, University of Winnipeg, Winnipeg, Manitoba

Batty M. & Longley P. 1994 ,Fractal Cities: A Geometry of Form and Function, San Diego, Calif.: Academic

Bauman Z. 1996, Tourists and vagabonds: heroes and victims of postmodernity. (Reihe Politikwissenschaft / Institut für Höhere Studien, Abt. Politikwissenschaft, 30). Wien: Institut für Höhere Studien (IHS), Wien

Benevolo L., 1995, Miasto w dziejach Europy, Wydawnictwo Krąg Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa

Blackman T., 1995, Urban Policy in Practice, Routledge,London

Bunting T., Bunting T.,E., Filion P., 2000, Canadian Cities in Transition. The Twenty-first Century, Oxford University Press

Castells M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa

Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Filion P., Moos M.,Vinodrai T.,Walker R.,Ch., 2015, Canadian Cities in Transition, Perspectives for an Urban Age, Oxford University Press

Filion P., Moos M.,Vinodrai T.,Walker R.,Ch., 2015, Image-building in Canadian Municipalities, McGill-Quenn's University Press Montreal &Kingston, London, Ithaca

Florida R., 2009, Who’s Your City? How the Creative Economy is making Where You Live the Most Important Decision of Your Life, Basic Books Random House, New York

Gehl J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM Kraków

Higgins, H., 2009 The Grid Book. Cambridge, Massachusetts: MIT Press

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2010, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Kennedy C., 2011, The Evolution of Great World Cities: Urban Wealth and Economic Growth, University of Toronto Press, Toronto

Koens K., Postma A., Papp B., 2018, Is Overtourism Overused?Understanding the Impact of Tourism in the City Context, Sustainability 2018 10(12) 4384,s.1-15 (Open Access Journal)

Koens K., Postma A., Papp B., Yeoman I., 2018. Overtourism? – Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, United Nations World Tourism Organization, New York

Lauzon G., Forget M., 2004, Old Montreal: History through Heritage, Les Publications du Québec, Montréal

Levine A., 2014, Toronto: Biography of the City, Douglas and McIntyre Ltd., British Columbia

Lightbody J., 2015, City politics Canada, Broadview Press, Peterborough Ontario, Canada

Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t.19. Wydawnictwo Kupisz, Poznań

Majer A., 2010 , Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miasta. PWN, Warszawa

McLean E., 2004, The Living Past of Montreal. Montréal: McGill University Press

National Census of Canada, 2016,

https://www.statcan.gc.ca/eng/start

Neuhaus F., 2015, Emergent Spatio-temporal dimensions of the City: Habitus and Urban Rhytms, Springer, Heidelberg, New York

Old Montréal / Centuries of History - Ville-Marie., www.vieux.montreal.qc.ca

Polèse M., 2009, The Wealth and Poverty of Regions: Why Cities Matter , The University of Chicago Press, Chicago

Qadeer M., A., 2014, Viewpoint: The Multicultural City , Canadian Journal of Urban Research Vol. 23, No. 1, Supplement: Canadian Planning And Policy / Aménagement et politique au Canada pp. 116-126

Rewers E., 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Wydawnictwo Universitas, Kraków

Sagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Sagan I., 2017, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Selby M., 2004, Understanding Urban Tourism. Image, Culture and Experience, I.B. Tauris &Co.Ltd., London, New York

Sepe M., 2013,Planning and Place in the City: Mapping Place Identity. Routledge London, New York

Simmons J., and Bourne L., 2013, The Canadian Urban System in 2011: Looking Back and Projecting Forward, Research Paper 228, University of Toronto

Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole

Słodczyk J., 2012, Historia planowania i budowy miast, Uniwersytet Opolski, Opole

Spirou C., 2011,Urban tourism and urban change. Cities in global economy. Routledge New York

Stelter G.A,. Artibise A. F.J., Crenna D., 2015, Urbanization, published online February 7, 2006, updated April 21, 2015, www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/urbanization

Zukin S., 1995, The Culture of Cities, Blackwell, Oxford

www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm (20.08.2020)

www.quebec-cite.com/en/about-quebec-city-tourism (12.08.2020)

https://toolkit.mtl.org/en/studies-reports-and-statistics (18.08.2020)

www.toronto.ca/business-economy/industry-sector-support/tourism (20.08.2020)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1193

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Sylwia KACZMAREK

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642