Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych

Magdalena Żmuda-Pałka

Abstrakt


Żegiestów-Zdrój to uzdrowisko leżące w Beskidzie Sądeckim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna. Początek zdroju datuje się od momentu odkryciu źródła wody mineralnej przez Ignacego Medweckiego w 1846 r. Za sprawą tego węgierskiego szlachcica i zarazem kierownika kąpielisk w Muszynie, powstały pierwsze pensjonaty i łazienki. W kolejnych dekadach uzdrowisko rozwijało się. W artykule zwrócono szczególną uwagę na okres po pierwszej wojnie światowej, kiedy to żegiestowski zdrój był jednym z najlepszych uzdrowisk w kraju i konkurował z oddaloną nieopodal Krynicą. W czasie II wojny światowej obiekty Żegiestowa zajęli Niemcy, a po wojnie rozkradziono urządzenia lecznicze i zniszczono większość budynków. Od 1948 r. uzdrowisko zostało upaństwowione i organizowano tam wczasy pracownicze.

Słowa kluczowe


Żegiestów-Zdrój; uzdrowisko; dzieje uzdrowiska; turystyka zdrojowa; okres międzywojenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowe w Nowym Sączu, Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Żegiestów, sygn. 491/1

Balneografia krajowa. Żegiestów w porze zdrojowej 1864 przez Dra F. G. Gogojewicza, Kraków 1865

Burtak C., 2012, Turystyka weekendowa w Dolinie Popradu-analiza zjawiska, [w:] M. Reichel (red.), Sądecki Zeszyty Naukowe, t. 2, s. 80-93

Dolina Popradu i jej uzdrowiska: Rytro, Piwniczna, Łomnica, Żegiestów, Muszyna i inne, Przemyśl 1935/36, s. 28

„Echo Krynickie Ilustrowane Pismo Tygodniowe Poświęcone Sprawom Krynicy, Zdrojowisk Polskich i Turystyce”, 22.07.1930, nr 4,5,6,7

„Echo Podhalańskich Zdrojowisk”, 18.10.1931, nr 12, s. 16

Feliński R., 1934, Miasta, wsie, uzdrowiska w osiedleńczej organizacji kraju, Warszawa

Harhat-Załuski K., 1935, Sport i turystyka nad Popradem, [w:] Dolina Popradu i jej uzdrowiska: Rytro, Piwniczna, Łomnica, Żegiestów, Muszyna i inne, Przemyśl 1935/36, s. 7-9

Jackowski A., Warszyńska J., 1979, Funkcja uzdrowiskowa i turystyczna regionu muszyńskiego, [w:] Sądecczyzna południowo-wschodnia, Warszawa-Kraków: PWN

Kicińska A., 2009, Nowe propozycje zagospodarowania turystycznego w polskich uzdrowiskach – trasy geoturystyczne w uzdrowiskach beskidzkich, [w:] E. Węcławowicz-Bilska., I. Ponikowska (red.) Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Krynica-Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Kmietowicz F., 1996, Muszyna, Publikacja 800-lecia Muszyny 1209-2009, Muszyna: Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej

Kruczek Z., 2015, The use of the Butler Cycle and the Chaos Theory in the interpretation of the development of the Żegiestów-Zdrój health resort, “Geotourism” 3–4 (42–43), s. 67-74

http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2015.42-43.67

Kruczek Z., Szromek A. R., 2017, Próba Zastosowania Modelu Talc i Teorii Chaosu W Analizie Rozwoju Karpackiego Uzdrowiska Żegiestów-Zdrój, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr 102, s. 179-189

Kruczek Z., Weseli A., 1987, Uzdrowiska karpackie. Krajowa Agencja Wyd., Kraków

Makowiecka M., Trzcińska H. (2012) Analiza rozwoju działalności uzdrowisk polski południowo-wschodniej-wybrane aspekty, [w:] M. Reichel (red.), Sądecki Zeszyty Naukowe, t. 2, s. 50-66

Nad pięknym, modrym Popradem, Siedem Groszy 30.05.1934, nr 145

Nawrot V., 1994, Funkcja turystyczno-uzdrowiskowa Żegiestowa, „Turyzm”, t. 4, z. 2

Nitkiewicz-Jankowska A., 2012, Przyrodnicze uwarunkowania funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, [w:] A. R. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Kraków, Proksenia, s. 141-160

„Nowiny Codzienne” 08.07.1930, nr 155

„Nowy Kuryer” 27.07.1935, nr 171; 1.01.1936, nr 1; 22.08.1936, nr 194; 30.01.1938, nr 24

„Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego” 1925, 1935

Ponikowska I., 2001, Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej, „Służba Zdrowia”, nr 63-66

Porwisz B., 2013, Szlakiem wód leczniczych i termalnych w Małopolsce, Kraków

„Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy, Organ Polskiego Towarzystwa Balneologicznego”, 1.06.1926, nr 3, 6

Rucka B., 2016, Dwa wieki uzdrowiska Żegiestów, Żegiestów: Towarzystwo Przyjaciół Żegiestów 2016

Szczepaniak B., 1995, Saga rodu Medweckich, Medweccy – założyciele uzdrowiska Żegiestów, „Almanach Muszyny”, s. 50-54.

www. zegiestow.pl [10.05.2019]

Zagórski K., 1890, Zakład Zdrojowo-Kąpielowy i stacya klimatyczna w ostatnim trzechleciu (1887-1889), Skreślił dr Kazimierz Zagórski, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Magdalena Magdalena Zmuda Palka


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642