Vol 6, No 117 (2020)

Nr 6 / 2020

Redaktor: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Paulina Sulich, Piotr Kociszewski 7-38
Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku PDF

Marcin Wojciech Gorączko 39-63
Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce - stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji PDF

Tomasz Jerzy Bieliński, Valeriia Dabizha 64-102
Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce PDF

Magdalena Żmuda-Pałka 103-116
Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych PDF

Jessica Kufa 117-132
Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu PDF

Artykuły przeglądowe


Armin Mikos von Rohrscheidt 133-154
Zarządzanie w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej PDF

Andrzej Kowalczyk, Piotr Kociszewski 155-191
Krajobrazowe aspekty w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” PDF

Paweł Plichta 192-220
Turystyka religijna – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” PDF

Karolina Buczkowska-Gołąbek 221-235
Kulinaria w turystyce oraz turystyka kulinarna – wprowadzenie do kolekcji tematycznej PDF

Marcin Gorączko 236-246
Analizy potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów w Polsce – wprowadzenie do kolekcji tematycznej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Kacprzak, Tomasz Duda 247-266
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu choszczeńskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Paweł Plichta 267-281
Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne PDF

Dyskusja naukowa


Tatiana Mucha, Paweł Plichta 282-304
Pytanie 93: Na ile ograniczenia w wyjazdach zagranicznych są szansą dla rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce? PDF