Aktywność i interakcje w przestrzeni muzealnej wobec zmian otoczenia

Magdalena Sawczuk

Abstrakt


Działalność muzealna obejmuje aktywności podstawowe (gromadzenie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów), oraz dodatkowe, czyli działania kulturowe, turystyczne, społeczne i edukacyjne. Punktem odniesienia jest przestrzeń wystawiennicza, jednakże nowe funkcje implikują jej poszerzanie i redefiniowanie. Pandemia oraz obostrzenia wpłynęły na muzea każdego statusu i rodzaju. Działania wcześniej proponowane, jak wirtualne wizyty lub lekcje, stały się od pierwszej połowy 2020 roku kluczowym elementem aktywności.

Celem artykułu jest zbadanie, jakie zmiany wprowadzono w sposobie kreowania interakcji i aktywności w przestrzeni muzeów. Zastosowano podejście jakościowe oraz metodykę wielokrotnego studium przypadku. W sposób przekrojowy przeanalizowano, jakie zmiany wprowadzono w sposobach formowania interakcji i  aktywności
w przestrzeni muzeum. Zwrócono uwagę na perspektywę czasową- czy pewne modyfikacje zostaną utrzymane, czy też preferowane są poprzednie formy budowania interakcji. Wobec wpływu sytuacji epidemiologicznej na muzea, jest to zagadnienie warte eksploracji. Niepewność dotycząca przyszłej sytuacji sprawia, że rozważane zmiany mogą dotyczyć nie tylko perspektywy krótkofalowej, ale być kolejnym motorem zmian w muzeach.


Słowa kluczowe


interakcje; muzeum; przestrzeń; transformacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachórz A., 2008, Czy podróżowanie jest transgresją? Garść refleksji o współczesnym turyście, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 9, s.104-114

Botes V., Diver R., Davey H., 2013, Preserving the past: An accountability study of the annual reporting practices by leading museums in USA, UK and Europe, „Corporate Ownership & Control”, nr 11 (1), s. 893-906

Camarero C., Garrido M. J., Vicente E., 2015, Achieving effective visitor orientation in European museums. Innovation versus custodial, „Journal of Cultural Heritage”, nr 16(2), s. 228-235

Coblence E., Sabatier V., 2014, Articulating Growth and Cultural Innovation in Art Museums: The Louvre's Business Model Revision, „ International Studies of Management & Organization”, nr 44 (4), s. 9-25

Coffee K., 2007, Audience research and the museum experience as social practice, „Museum management and curatorship”, nr 22 (4), s. 377-389

DesRoches D., 2015, The marketized museum: New museology in a corporatized world, „The Political Economy of Communication”, nr 3 (1), s.2-24

Dirsehan T., Yalçin A. M., 2011, Comparison between holistic museum visitors and utilitarian museum visitors, „International Journal of Marketing Studies”, nr 3 (4), s. 78-94

Forrest R., 2013, Museum atmospherics: The role of the exhibition environment in the visitor experience, „Visitor Studies”, nr 16 (2), s. 201-216

Gaweł Ł., 2011, Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, „Zarządzanie Publiczne”, nr 15 (3), s. 53-65

Jagodzińska K., 2016, Granice partycypacji w muzeum?, „Muzealnictwo”, nr 57, s. 112-121

Kasperska E., 2014, Nowoczesne metody docierania do odbiorcy na przykładzie oferty muzeów skansenowskich, „Handel Wewnętrzny”, nr 353 (6), s. 49-61

Kim S., 2018, Virtual exhibitions and communication factors, „Museum Management and Curatorship”, nr 33 (3), s. 243-260

Kowalczyk W., 2010, Celebrować, zabawiać czy edukować? Po co społeczeństwu są dziś publiczne muzea, „Muzealnictwo”, nr 51, s.55-62

Krakowiak B., 2013, Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce, „Turyzm”, nr 23 (2), s. 23-33

Lindqvist K., 2012, Museum finances: challenges beyond economic crises, „Museum Management and Curatorship”, nr 27 (1), s. 1-15

Macalik J., Pluta-Olearnik M., 2017, Publiczność muzealna w świetle badań marketingowych–od frekwencji do satysfakcji klienta, „Handel Wewnętrzny”, nr 2 (367), s. 259-269

Manczak I., 2016, Otoczenie zewnętrzne muzeum: przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, „Handel Wewnętrzny”, nr 365 (6), s. 146-162

Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., 2020, Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich), „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 116-139

Moen M. C., 1997, Congress and the national endowment for the arts: Institutional patterns and arts funding, 1965–1994, „The Social Science Journal”, nr 34 (2), s. 185-200

Mordyński K., 2015, Percepcja wystawy a kształtowanie przestrzeni ekspozycyjnej, „Muzealnictwo”, nr 56, s. 149-158

Mygind L., Hällman A. K., Bentsen P., 2015, Bridging gaps between intentions and realities: a review of participatory exhibition development in museums, „Museum Management and Curatorship”, nr 30 (2), s. 117-137

Olesen A. R., 2016, For the sake of technology? The role of technology views in funding and designing digital museum communication, „Museum Management and Curatorship”, nr 31 (3), s. 283-298

Różańska R., 2014, Muzeum bez strony internetowej? O zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji, „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 52-64

Sawczuk M., 2019, Kształtowanie relacji wspomagających innowacyjność muzeum, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 381, s. 86-101

Søndergaard M. K., Veirum N. E., 2012, Museums and culture-driven innovation in public–private consortia, „Museum management and curatorship”, nr 27 (4), s. 341-356

Ścibiorska-Kowalczyk I., 2017, Konsumenci w turystyce muzealnej, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 60-73


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Magdalena Sawczuk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642