Zagospodarowanie walorów turystyczno-kulturowych północnego i południowego Omanu

Magdalena Kugiejko

Abstrakt


Ostatnie dekady potwierdzają znaczący rozwój światowego rynku turystycznego co ma duże znaczenie dla państw należących do Gulf Cooperation Council. W artykule przedstawiono analizę potencjału turystyczno-kulturowego Omanu. Porównano występowanie i dostępność bazy noclegowej oraz infrastruktury towarzyszącej w północnej i południowej części kraju. Badana oparto o analizę dostępnych statystyk, obserwację terenową i źródła wtórne. Opracowanie obejmuje charakterystykę tendencji zmian ruchu turystycznego w latach 2011-2018. Ważnym uwarunkowaniem rozwoju turystyki kulturowej na analizowanym obszarze jest dziedzictwo kulturowe, tradycyjny styl życia Omańczyków. Te elementy znacząco przyczyniają się do możliwości rozwoju turystyki ukierunkowanej na poznanie tradycji i historii Omanu.


Słowa kluczowe


zagospodarowanie turystyczne; Oman; turystyka kulturowa; potencjał turystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Al Busaidi M. K., Al Rashdi B. Y., Al Wahaibi H. A., Al Baimani M. K., Al Riamia R. H., Hector R., 2016, Oman, Ministry of Information Sultanate of Oman, Mazoon Press, Maskat Al-Badi A., Tarhini A., Al-Sawaei S., 2017, Utilizing social media to encourage domestic tourism in Oman, International Journal of Business and Management, nr 4(12), s. 84- 94

Dera J., Kobylińska M., 2016, Pascal Lajt. Oman., Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała

Gudowski J., Lisowski A. i in., 1997, Encyklopedia Geograficzna Świata: Azja., Wydawnictwo OPRES, Kraków, t. 6

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 88–97

Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote, Turystyka kulturowa, nr 5, s. 35-57

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Kowalczyk A. i in., 2017, Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk. Teoria i praktyka. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 37(1), s. 17-37

Kurek W. [red.], 2008, Turystyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Kwiatek J. [red.], 1995, Encyklopedia geografii świata: Azja, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5(2), s.87-103

Maik W., 1999, ŚWIAT, A. B. C. Azja II, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, t.8

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań

Pawlikowska- Piechotka A., 2009, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Nova Res-Wydawnictwo Innowacyjne, s. 10-46

Polakowska A., 2019, Oman. Travelbook, Wydawnictwo Helion, Gliwice

PTTK, 1990, Inwentaryzacja krajoznawcza Polski, Założenia programowe i organizacyjne. Wytyczne realizacji, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa

Rogalewski O., 1979, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Rybkowska-Cegielska W., Dera J., Kobylińska M., 2016, Praktyczny przewodnik. Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała

Sokhalingam C. P., Mani Mekalai N., Sudhahar C., 2013, Entrepreneurial approach to tourism development in Oman, International Journal of Management, nr 4 (3), s. 48-55

Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., 2009, Zasoby turystyczne i możliwości ich wykorzystania na obszarze miasta i gminy Nałęczów oraz gminy Wojciechów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, nr 1, s. 141-166

Winckler O., 2007, The birth of Oman’s tourism industry, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, s. 221-234

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html [13.05.2020]

www.paca.gov.om/open-data [17.08.2020]

www.paca.gov.om/files/publications/civil-aviation-in-oman-achievements-and-global-aims-2019.pdf [17.08.2020]

www.kpmg/om/en/home/insights/2019/01/2019omanbudget.html [10.08.2020]

https://data.gov.om/bixytwb/weather?regions=1000000-oman [12.05.2020]

https://data.gov.om/OMPOP2016/population [13.05.2020]

https://data.gov.om/dedblxg/tourism [29.07.2020]

www.nfc.om/ [17.08.2020]

www.omanairports.co.om/en/content/about-oman-airport [17.08.2020]

www.omantourism.gov.om/ [06.08.2020]

https://omantourism.gov.om/wps/portal/mot/tourism/oman/home/media/statistics/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItvc1dg40MzAz8fZzMDTyDQz0Mg92djC18DfQLsh0VAa6W7js!/ [12.08.2020]

https://mwasalat.om/en-us/Services/City [17.08.2020]

www.2040.om/wp-content/uploads/2019/10/2040_En.pdf [19.05.2020]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Magdalena Kugiejko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642