TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki

Michał Kępski

Abstrakt


Dziedzictwo nauki i techniki, sięgające najczęściej epoki industrialnego przełomu oraz późniejszych wieków, nie jest stanowi pierwszoplanowych atrakcji turystycznych. Choć jest silne wpisane w krajobraz współczesny miast, często przyjmuje formy niechcianego, zapomnianego bagażu przeszłości. Ta obecność postindustrialnych obiektów (i związanego z nimi dziedzictwa niematerialnego) stawia nas przed wieloma problemami – zarówno na poziomie semantycznym, na prawnej i społecznej płaszczyźnie ochrony oraz w perspektywie turystycznego wykorzystania. Na tym tle książka TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki rysuje się, jako ważny i potrzebny głos w dyskusji o zasadniczym charakterze: jak odczytywać wartości danego miejsca, przedmiotu lub obiektu techniki? Co warto chronić?

Słowa kluczowe


dziedzictwo techniki; wartościowanie; rewitalizacja; interpretacja

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Michał Kępski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642