Prezentacja Kairu pod kątem możliwości rozwoju tanatoturystyki

Hanna Grzesiak

Abstrakt


Celem artykułu jest wprowadzenie w problematykę tanatoturystyki na obszarze Kairu, która współcześnie staje się popularną formą turystyki kulturowej, również w Egipcie. Artykuł złożony jest z trzech części. Pierwsza z nich opisuje tanatoturystykę jako formę podróżowania. W drugiej części nacisk został położony na zaprezentowanie coraz częściej odwiedzanego przez turystów Kairskiego Miasta Umarłych, czyli dwóch cmentarzy: północnego oraz południowego, na których ludzie (ze względu na powszechnie panującą w tym kraju biedę i ubóstwo) zmuszeni są mieszkać w grobowcach razem z umarłymi. Przedstawione zostaną także inne miejsca i obiekty mogące znaleźć się w obszarze zainteresowania turystów poszukujących kontaktu ze śmiercią, takie jak piramidy oraz Muzeum Egipskie. Część trzecią artykułu stanowi prezentacja wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Słowa kluczowe


tanatoturystyka; cmentarz; sacrum i profanum; Kair; Miasto Umarłych; Muzeum Egipskie; piramidy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baines J., Malek J., 1996, Wielkie Kultury Świata. Egipt, Świat Książki, Warszawa

Bator W., 2004, Religia starożytnego Egiptu, Wydawnictwo WAM, Kraków

Drioton E., 1970, Egipt faraonów, PWN, Warszawa

Foley M., Lennon J., 1996, JFK and Dark Tourism: A Fascination with Assassination, International Journal of Heritage Studies 2: 198–211

Geertz C., 2005, Interpretacja kultur, Wyd. UJ, Kraków

Gielen U. P., 2001, Śmierć na Dachu Świata [w:] C.M. Parkes, B. Young (red.) Przemijanie w kulturach. Obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie, Wrocław

Grant M., Hazel J., 2000, Kto jest kim w mitologii klasycznej, Zysk i S-ka, tłum. M. Michowski

Grzesiak H., 2011, Symbolika macew żydowskich [w:] Dzieduszycki W., Wrzesiński J. (red.) Kim jesteś człowieku? Funeralia lednickie, spotkanie 13, Wydawnictwo SNAP, Poznań

Ikram S., 2005, Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, PIW, Warszawa

Kazimierczyk M., 2008, Miasto umarłych w Kairze tętni życiem, „Gazeta Wyborcza” 16.06.2008

Pinch G., 2002, Handbook of Egyptian Mythology, ABC CLIO, Santa Barbara, Denver

Przychodzień H. Niwiński A., 2011, Wt. Najbardziej tajemniczy z Egipcjan [w:] Dzieduszycki W., Wrzesiński J. (red.) Kim jesteś człowieku?

Funeralia lednickie, spotkanie 13, Wydawnictwo SNAP, Poznań

Robinson G., 2001, Essential Judaism. A Compete Guide to Belefs, Customs and Rituals, Pocket Books, New York, London

Romanek B., Minorczyk-Cichy A., „Dziennik Zachodni” 04.11.2008

Seaton A. V., 1996, Guided by the Dark: from thanatopsis to thanatourism. Journal of Heritage Studies, 2 (4), 234-244

Stone, P. R., 2005, Dark Tourism – an old concept in a new world. TOURISM, The Tourism Society, Quarter IV(25)

Stone, P.R., 2006, A Dark Tourism Spectrum: towards a Typology of Death and Macabre related Tourist, Sites, Attractions and Exhibitions, Tourism 2 (2006)

Strange C., Kempa M., 2003, Shades of Dark Tourism. Alcatraz and Robben Island, Annals of Tourism Research, 30

Tanaś S., 2006, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis, 17

Nędzyński K., 2001, Egipt: protest biednych a nie fanatyków. Dostępne na: http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/02/02/egipt-protest-biednych-a-nie-fanatykow/ Pobrano dnia 15.07.2011

http://www.todayszaman.com/news-200122-living-people-in-cairos-city-of-the-dead.html Pobrano dnia 12.06.2011

http://www.synaj.com/egyptianmuseum.html Pobrano dnia 30.07.2011

http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,115207,9931793,Egipt__piramidy_dla_poczatkujacych__zaawansowanych.html Pobrano dnia 9.11.2011


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Hanna Grzesiak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642