Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa)

Maria Zowisło

Abstrakt


Artykuł przedstawia zjawisko „turystyki we własnym mieście” w czasach pandemii COVID-19 w Krakowie. Pandemiczna „pauza” w turystyce przyjazdowej wymusiła zmianę praktyk turystycznych promowanych przez władze miasta oraz przedsiębiorców turystycznych. Miasto zaproponowało swoim mieszkańcom wiele ciekawych akcji i wydarzeń skoncentrowanych na zwiedzaniu i poznawaniu własnego otoczenia, często na piechotę. W artykule praktyki te poddane są kulturowej i filozoficznej analizie w odwołaniu do toposu flânerie, swobodnego i niespiesznego spacerowania i poznawania własnego miasta.

Słowa kluczowe


flânerie; pandemia COVID-19; turystyka kulturowa; turystyka miejska; turysta we własnym mieście

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudelaire C., 1998, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, wprowadzenie Cz. Miłosz, Słowo Obraz/Terytoria, Gdańsk

Bauman Z., 1993, Przedstawienie na pustyni, tłum. M. Kwiek, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), „Drobne rysy w ciągłej katastrofie…”. Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa, s. 71-84

Bauman Z., 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa

Benjamin W., 2001, Powrót „flâneura”. O „Spacerach po Berlinie Franza Hessla, tłum. A. Kopacki, Literatura na Świecie, nr 8-9, s. 235-238

Benjamin W., 2005Pasaże, red. R. Tiedemann, tłum I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Bergson H., 1993, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło SJ, K. Skorulski SJ, Znak, Kraków

Brzozowska B., 2009, Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa – współczesne reprezentacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Buczkowska K., 2011, Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań

Curtius E.R. 1997, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tł. A. Borowski, Universitas, Kraków

Depraz N., 2010, Zrozumieć fenomenologię. Konkretna praktyka, tłum. A. Czarnacka, Oficyna Naukowa, Warszawa

Duda B., 2016, Współczesny „flaneur”?: postać spacerowicza w dyskursie turystycznym, [w:] B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek (red.), Dyskurs i jego odmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 103-110

Eco U., 1994, Dzieło otwarte: forma I nieokreśloność w poetykach współczesnych , tłum J. Gałuszka et al., Czytelnik, Warszawa

Featherstone M., 1998, The Flâneur, The City and Virtual Public Life, Urban Studies, vol.35, no 5/6, Temporary Publisher, s. 909-925

Gadamer H.-G., 1992, Dziedzictwo Europy, tłum. A. Przyłębski, Fundacja ALETHEIA, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa

Gadamer H-G., 1993, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa

Grabiński T., Borkowski K., 2020, Szacowane wpływy w gminie Kraków w 2020 roku – (straty) stosunku do roku 2019 jako efekt zatrzymania ruchu turystycznego z powodu pandemii COVID-19 i ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce od 13.03.2020 roku, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków

Husserl E., 1992, Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Aletheia, Warszawa

Husserl E., 2000, Badania logiczne, ks. II/I, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa

Jafari, J., 1987, On domestic tourism. Journal of Travel Research, 25(3), s. 36-38

Jakubowski K., 2020, Warownia na tynieckiej skale, [w:] Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków, Nr 07-08 (188-189) Lipiec-Sierpień, s. 25

Jakubowski K., 2020, Wypalony pałac i pomnik Zyblikiwuecza, [w:] Miesięcznik Społeczno- Kulturalny Kraków, Nr 07-08 (188-189) Lipiec-Sierpień, s. 64

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kłodziński P., 2020, CK Kraków, notowała M. Huzarska-Szumiec, Miesięcznik Społeczno- Kulturalny Kraków, Nr 07-08 (188-189) Lipiec-Sierpień, s. 20

Król Z., 2013, Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Kruczek Z., 2018, Turyści vs mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa, Turystyka Kulturowa, 3, s. 29-41

Lipska E., 2020, Miejsce, które mnie straszy, [w:] Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków, Nr 07-08 (188-189) Lipiec-Sierpień, s. 29

Małodobry A., 2020, Przegorzały, notowała M. Huzarska-Szumiec, Miesięcznik Społeczno- Kulturalny Kraków, Nr 07-08 (188-189) Lipiec-Sierpień, s. 20-21

Ogonowska A, 2005, My, turyści: turysta jako kategoria kulturowa, Kultura Popularna, nr 1, s. 69-79

Paetzold H., 1998, Polityka przechadzki, [w:] Jan Stanisław Wojciechowski, Anna Zeidler- Janiszewska (red.), Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, tłum. E. Mikina, Instytut Kultury, Warszawa, s. 117-129

Pawłowska, A., Matoga, Ł., 2016. Staycation as a way of spending free time by city dwellers: examples of tourism products created by Local Action Groups in Lesser Poland Voivodeship in response to a new trend in tourism, World Scientific News, (51), s. 4-12

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Potkaj T., 2020, Śladami „przekroju”, notowała M. Huzarska-Szumiec, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków, Nr 07-08 (188-189) Lipiec-Sierpień, s. 23-24

Rohrscheidt Mikos von, A., 2016, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań

Rohrscheidt Mikos von, A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Świerczewska B., 2014, W poszukiwaniu tożsamości, czyli pieszo po miejskim bruku. Flâneur i idea flânerie na przestrzeni dziejów – zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, Opole

Walas B. (red.), 2020, Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa na lata 2021-2028, Wydział ds. Turystyki UMK, Kraków

Walas B., Kruczek Z., 2020, The impact of COVID-19 on tourism in Cracow in the eyes of tourism entrepreneurs, Studia Periegetica. (2)30, s. 79-95

Zagajewski A., 2020, Mapa starych drzew, notowała M. Huzarska-Szumiec, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków, Nr 07-08 (188-189) Lipiec-Sierpień, s. 9

Zmyślony P., Kowalczyk-Anioł J., 2019, Urban tourism hypertrophy: who should deal with it? The case of Krakow (Poland), International Journal of Tourism Cities, 5(2), s. 247-269

Netografia

https://badzturysta.pl/ [10.02.2022]

Borkowski K. (red.), 2019-2020, Ruch turystyczny w Krakowie w 2019 roku, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/277012/karta [23.01.2022]

Borkowski K. (red.), 2020-2021, Ruch turystyczny w Krakowie w 2020 roku, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/314366/karta [23.01.2022]

Dzionek M., W stronę antropologii przestrzeni. Flâneur – szkic do portretu, Anthropos 2004, nr 2-3: https://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/teksty.htm [9.01.2022]

http://karnet.krakowculture.pl/42243-krakow-twoj-krakow-spaceruj-i-fotografuj-z-nami,

03.2022]

Pasternak-Zabielska Magdalena, Raport z badania. Instytucje kultury w okresie Covid-19. Muzealne strategie docierania do widzów, Warszawa 2021:

https://nimoz.pl/files/articles/252/Raport_z_badania_Insytucje_kultury_w_okresie_c

vid.pdf [11.12.2021]

Polonis D., City Talks w Lublinie. Nowa aplikacja dla mieszkańców i turystów, lubelski.pl, 6

czerwca 2021 https://lubelski.pl/city-talks-w-lublinie-nowa-aplikacja-dlamieszkancow-i-turystow/ [11.12.2021]

https://cowkrakowie.pl/2021/05/szlak-kajakowy-w-krakowie/ [1.01.2022]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i125.1345

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Maria Zowisło

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642