True crime jako forma turystyki

Karolina Juszczyk, Czesław Adamiak

Abstrakt


True crime to gatunek twórczości dokumentalnej opowiadającej historie prawdziwych przestępstw lub zbrodni. Jego rosnąca popularność przekłada się na pojawienie się ruchu turystycznego skierowanego do muzeów poświęconych przestępczości i kryminalistyce oraz miejsc popełnienia lub upamiętnienia zbrodni. Rośnie również oferta wycieczek tematycznych
i wydarzeń związanych z tematyką true crime. W artykule przeprowadzono przegląd literatury pozycjonując turystykę true crime wśród form turystyki. Stwierdzono, że ta turystykę true crime częściowo można zaliczyć do tanatoturystyki. Zaprezentowano przykłady atrakcji i produktów turystycznych związanych z tematyką true crime. Na podstawie badania ankietowego oceniono perspektywę rozwoju tej formy turystyki konkludując, że wśród pasjonatów tematyki istnieje zainteresowanie podróżami w celu odwiedzenia miejsc związanych z twórczością true crime, choć na razie rzadko przekłada się ono na podróże turystyczne. W ostatniej części artykułu posługując się literaturą i wynikami tego samego badania ankietowego przedyskutowano kontrowersje etyczne związane z wykorzystaniem prawdziwych przestępstw jako atrakcji turystycznych.


Słowa kluczowe


turystyka true crime; tanatoturystyka; mroczna turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babyak J., 2001, Breaking the Rock: The Great Escape from Alcatraz, Ariel Vamp Press, Oakland

Dolińska M., Dąbrowski L. S., Grzelak-Kostulska E., 2019, Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (45), s. 29–38

Foley M., Lennon J. J., 1996, JFK and dark tourism: A fascination with assassination, “International Journal of Heritage Studies”, nr 2 (4), s. 198-211

Gorączko J., 2016, Tanatoturystyka–naturalne zjawisko w podróżnictwie czy kontrowersyjny trend światowej turystyki kulturowej?, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, nr 2 (18), s. 159-173

Hajduk-Nijakowska J., 2018, W pogoni za sensacją. Kulturowy wymiar mrocznej turystyki (dark tourism), „Turystyka kulturowa”, nr 3, s. 42–57

Hewitt M., 2016, Hunted: The Zodiac Murders, Genius Book Publishing, Milwaukee

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa

MacLean Smith R., 2019, Niewyjaśnione. Prawdziwe historie, których nigdy nie udało się wyjaśnić, Znak, Kraków

Panasiuk A., 2018, Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 2 (42), s. 37–47

Polman L., 2018, Laleczki skazańców. Życie z karą śmierci, Wydawnictwo Czarne, Sękowa

Pudełko A., 2015, Zbrodnia w mieście – turystyka literacka śladami powieści kryminalnych, „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 38 – 57

Robertson C., 2018, The trial of Lizzy Borden, Simon & Schuster, Nowy Jork

Seaton A. V., 1996, Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism, “International Journal of Heritage Studies, nr 2 (4), s. 234–244

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo AWF, Poznań, s. 223–265

Stasiak A., 2015, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 53-69

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Wright H., 2020, Ethics and True Crime: Setting a Standard for the Genre, Book Publishing Final Research Paper, Portland State University, https://pdxscholar.library.pdx.edu/eng_bookpubpaper/51 [08.09.2022]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i127.1384

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Karolina Juszczyk, Czesław Adamiak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642