Vol 2, No 127 (2023)

Varia 1. 2023

Redaktor prowadzący numer: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Karolina Juszczyk, Czesław Adamiak 7-30
True crime jako forma turystyki PDF

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 31-77
Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska) PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt 78-130
Produkty transgraniczne w turystyce kulturowej: rodzaje, interesariusze, wyzwania PDF

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak 131-169
Woda jako element krajobrazu miast PDF

Andrzej Kowalczyk, Trọng Quân Nguyễn 170-203
Turystyka kulturowa w regionach peryferyjnych: przykład dystryktu A Luoi (Wietnam) PDF

Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski 204-232
Rola krajoznawstwa w ochronie dóbr kultury – tradycje i wyzwania współczesności PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Kowalik 233-291
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gorlickiego PDF

Recenzje książek naukowych


Tomasz Duda 292-294
Turismo musicale: storia, geografia, didattica. Musical Tourism: History, Geography and Didactics PDF

Dyskusja naukowa


Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak, Marcin Gorączko 295-323
Pytanie 103: Jakie możliwe są racjonalne sposoby wykorzystywania środowiska w turystyce kulturowej? PDF