Turismo musicale: storia, geografia, didattica. Musical Tourism: History, Geography and Didactics

Tomasz Duda

Abstrakt


W ostatnich latach notuje się znaczne przyspieszenie w powstawaniu monografii poświęconych jednej, konkretnej formie turystyki kulturowej. Dotyczy to zarówno literatury polskiej, jak i światowej. Powstały nowe publikacje dotyczące turystyki religijnej, tanatoturystyki, turystyki militarnej czy turystyki kulinarnej i winiarskiej. Ciągle jednak brakowało rzetelnego opracowania niszowych odmian aktywności turystyczno-kulturowych, jak np. turystyki związanej z doświadczeniami muzycznymi (zarówno w odmianie muzyki klasycznej jak i popularnej i rozrywkowej). Lukę tę z pewnością wypełnia świetnie opracowana monografia: „Musical Tourism: History, Geography and Didactics”, wydana w Bolonii (Włochy), pod wspólną redakcją włoskich akademików zajmujących się geografią i turystyką kulturową - Rosy Cafiero, Guido Lucarno, Raffaeli Gabrielli Rizzo, Gigliola Onorato oraz Paoli Marii Rigobello.


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Tomasz Duda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642