Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gorlickiego

Agnieszka Kowalik

Abstrakt


Powiat gorlicki jest mikroregionem położonym w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Analiza jego potencjału turystyczno-kulturowego  została przeprowadzona w oparciu o metodę bonitacji punktowej, opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt. Punktem wyjściowym do badań było zidentyfikowanie i skategoryzowanie potencjalnych celów turystyki kulturowej, następnie dokonano oceny ich rangi oraz dostępności. Przeprowadzono również przegląd czynników wspierających turystykę kulturową, uwzględniając m.in.  infrastrukturę turystyczną i ofertę czasu wolnego. Raport powstał w ramach projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową”.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ćmiech A., 2018, Bobowa i jej dzieje, Nowy Sącz

Frodyma R., 2019, Cmentarze wojenne z I wojny światowej. Gorlice – Pilzno – Łużna, Wyd. „Ruthenus”, Krosno

Kotulska M., 2018, Przyczynek do dziejów ołtarza cechu sukienników w kościele farnym w Bieczu, [w:] Folia Historica Cracoviensia (24), Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań

Ruszała K., 2015, Wielka wojna w małym mieście. Gorlice w latach 1914-1918, Kraków

Szlak Architektury Drewnianej Małopolska, Cisowski i inni, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Promocji i Turystyki. Zespół ds. Turystyki, 2010

Netografia

Oficjalna strona województwa małopolskiego, 2023, https://www.malopolska.pl

Oficjalny portal turystyczny województwa małopolskiego, 2023, https://visitmalopolska.pl

Oficjalna strona powiatu gorlickiego, 2023, https://www.powiatgorlicki.pl

Oficjalna strona miasta Gorlice, 2023, https://www.gorlice.pl

Oficjalna strona miasta i gminy Biecz, 2023, http://www.biecz.pl

Oficjalna strona miasta i gminy Bobowa, 2023, http://www.bobowa.pl

Oficjalna strona gminy Gorlice, 2023, http://ww.gmina.gorlice.pl

Oficjalna strona gminy Lipinki, 2023, https://www.gminalipinki.pl

Oficjalna strona gminy Łużna, 2023, https://luzna.pl

Oficjalna strona gminy Moszczenica, 2023, https://www.gminamoszczenica.eu

Oficjalna strona gminy Ropa, 2023, https://eu-ropa.pl

Oficjalna strona gminy Sękowa, 2023, https://www.sekowa.pl

Oficjalna strona gminy Uście Gorlickie, 2023, http://www.usciegorlickie.pl

Bieckie Centrum Kultury, 2023, https://bck.biecz.pl/

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, 2023, http://ck.bobowa.pl/

Karpating - strona Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, 2023, http://karpating.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, 2023, https://www.mbpgorlice.info

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, 2023, www.muzeum.gorlice.pl

Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, 2023, www.pttkgorlice.pl

Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu, 2023, www.muzeumbiecz.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2023, www.nid.pl

Polski Komitet ds. UNESCO, 2023, https://www.unesco.pl

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, 2023, http://www.drewniana.malopolska.pl

Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji, 2023, http://szlakswt.pl/

Wirtualny Sztetl, 2023, https://sztetl.org.pl

Zjednoczenie Łemków, 2023, https://www.lemkounion.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Agnieszka Kowalik


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642