Pytanie 101: Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci?

Paweł Plichta, Zofia Riabczuk, Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Podobnie jak w przeszłości także współcześnie mobilność ludzi ma wiele wymiarów. Określenia osób przemieszczających się stosowane są z uwagi na motywy decydujące o ich wyjeździe ze stałego miejsca zamieszkania. Ostatnie lata w wielu krajach nie tylko Europy naznaczone są problemem uchodźstwa. Niezależnie od okoliczności czy to tych dramatycznych – jak prześladowania, katastrofy lub wojny, czy też tych przemyślanych i skalkulowanych – jak w przypadku decyzji ekonomicznych, politycznych, religijnych lub prywatnych, imigranci stanowią współcześnie istotną grupę mieszkańców wielu państw, w tym Polski. Proponujemy zatem refleksję i dyskusję nad potencjałem imigrantów w kontekście turystyki kulturowej.

Jak widziani są oni oczami przedstawicieli branży turystycznej? Jak turystyka kulturowa może przyczynić się do poprawy ich specyficznej sytuacji oraz do nawiązania relacji międzyludzkich w nowym środowisku? Czy i z jakimi ofertami turystyki kulturowej mogą się oni zetknąć? Podsumowując: jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bloemrad I., 2006, Becoming a Citizen, Incorporating Immigrants and Refugees in the United States and Canada, University of California Press, Berkeley, CA

Bretell C., 2005, Voluntary Organizations, Social Capital, and the Social Incorporation of Asian Indian Immigrants in the Dallas-Fort Worth Metroplex, „Anthropological Quarterly”, Vol. 78, No. 4, s. 853-882

Cadge W., Curran S., Jaworsky B. N., Levitt P., 2010, The city as context: culture and scale in new immigrant destinations, „Amerique Latine. Histoire & Memoire”, No. 20, https://doi.org/10.4000/alhim.3640

Fix M., Zimmerman W., 2000, The integration of immigrant families, [w:] Strengthening Immigrant Families and American Communities, Strategies for the New Century, Urban Institute, Washington DC

Kratzmann K., Hartl K., 2019, Common Home. Migration and Development in Austria, Caritas Austria, Wien

Mandel B., 2011, Kulturelle Lernorte im (Massen) Tourismus? Potentiale und Strategien kultureller Bildung von Musentempel bis Disneyland, [w:] A. Hausmann, L. Murzik (red.), Neue Impulse im Kulturtourismus, VS Verlag, Wiesbaden, s. 174-197

Mikos von Rohrscheidt A., 2018, Turystyka kulturowa jako forma wpisywania dziedzictwa w kapitał kulturowy jednostki, [w:] A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie, Universitas, Kraków, s. 49-69

Mikos von Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I: Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

S. Egidio 2022, Szkoła języka i kultury, [w:] Sant’ Egidio, [online:] https://www.santegidio. org/ageID/30104/langID/pl/SZKO%C5%81A-J%C4%98ZYKA-I-KULTURY.html [30.11.2022]

UNWTO 2009, Tourism and Migration. Exploring the Relationship between Two Global Phenomena, World Tourism Organization, Madrid
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i125.1390

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Paweł Plichta, Zofia Riabczuk, Armin Mikos von Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642