Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu łobeskiego

Tomasz Duda

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu łobeskiego jest częścią dużego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie do poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, zagospodarowaniu turystycznym oraz dostępności badanego obszaru.


Słowa kluczowe


potencjał turystyczno-kulturowy; powiat łobeski; Pomorze Zachodnie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buryan P., Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kołobrzeskiego, Turystyka Kulturowa, vol.6 (2014), s. 95-108

Duda T., 2016, Kształtowanie się przestrzeni współczesnej turystyki religijnej na obszarach marginalnych (w oddaleniu od znaczących centrów religijnych i wielkich szlaków pielgrzymkowych) na przykładzie Pomorza Zachodniego, [w:] J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (red.) „Kultura i turystyka. Sacrum i profanum”, ROTWL, łódź, s. 119-136

Duda T., Głąbiński Z., Szostak D., 2019, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu białogardzkiego, Turystyka Kulturowa, vol.5 (2019), s. 133-152

Duda T., 2019a, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu grodzkiego Szczecin, Turystyka Kulturowa, vol.1 (2019), s. 142-165

Duda T., 2019b, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kamieńskiego, Turystyka Kulturowa, vol.3 (2019), s. 180-201

Duda T., 2019c, Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie), Przegląd Zachodniopomorski, nr.1 (2019), s. 111-128

Kacprzak M., Duda T. 2020. Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu choszczeńskiego, Turystyka Kulturowa, vol.6 (2020), s. 247-270

Kupiec M., Duda T., 2021, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu drawskiego, Turystyka Kulturowa, vol.1, No 118 (2021), s.171-203

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5(2), s.87-103

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd.2), wyd. KulTour.pl, Poznań


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Tomasz Duda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642