Vol 3, No 128 (2023)

Numer tematyczny: Zrównoważona turystyka dziedzictwa

Redaktorzy prowadzący numer: Michał Kępski, Paweł Plichta

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Magdalena Kachniewska 7-42
Koncepcja dojrzałości cyfrowej podmiotów rynku turystyki kulturowej PDF

Edyta Pijet-Migoń 43-66
Dziedzictwo lotnicze Berlina i jego wykorzystanie w rozwoju turystyki zrównoważonej PDF

Kinga Lisowska, Majka Łojko 67-91
Rola i zadania przewodników turystycznych w promocji turystyki zrównoważonej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez turystykę kulturową w oparciu o doświadczenia przewodników – badania pilotażowe PDF

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak 92-122
Interpretacja dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w turystyce parków krajobrazowych PDF

Małgorzata Anna Skulimowska 123-150
Zrównoważona turystyka w Bieszczadach. Prawda czy mit? Studium przypadku na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego PDF

Maria Jukna 151-171
Dissonant heritage, interpretation and connection in War and Women’s Human Rights Museum in Seoul, South Korea PDF (English)

Elżbieta Binczycka-Gacek 172-197
Turystyka trudnego dziedzictwa: przypadek Africatown po odnalezieniu wraku ostatniego statku niewolniczego Clotilda PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Tomasz Duda 198-225
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu łobeskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Marcin Wojciech Gorączko 226-230
Dziedzictwo niedocenione. Chłopskie budownictwo kamienne na Kielecczyźnie od poł. XIX w. do lat 50-tych wieku XX PDF

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka 231-247
Wisła. Biografia rzeki – impresje przy lekturze PDF

Dyskusja naukowa


Michał Kępski, Wojciech Mania, Anna Pawlikowska-Piechotka, Magdalena Kugiejko, Natalia Latuszek, Piotr Zmyślony, Alina Zajadacz, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak, Mateusz Rogowski, Dariusz Brzostek, Elżbieta Binczycka-Gacek 248-277
Pytanie 104: Jak mierzyć turystykę zrównoważoną? PDF