Społecznicy mają głos. Rola społeczników/aktywistów w systemie ochrony dóbr kultury w Kaliszu

Małgorzata Meszczyńska

Abstrakt


Zaangażowanie społeczników i aktywistów w ochronę dóbr kultury, w kwestii ich zachowania, dbałości i troski jest nie do przecenienia. To główna myśl, jaka nasuwa się podczas lektury publikacji pt. Rola społeczników/aktywistów w systemie ochrony dóbr kultury w Kaliszu autorstwa dr Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak; „pachnącej jeszcze świeżością”, bo wydanej w lipcu 2023 roku przez Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i129.1453

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2024 Małgorzata Meszczyńska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642