Vol 4, No 129 (2023)

Varia 4. 2023

Redaktorzy prowadzący numer: Agnieszka Matusiak i Paweł Plichta

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Grzegorz Rak, Małgorzata Pstrocka-Rak 7-32
Instytucjonalna ochrona dziedzictwa informatycznego oraz jego udostępnianie w polskich muzeach PDF

Iwona Dominek 33-59
Metodyka turystyki górskiej w świetle poglądów Władysława Krygowskiego (1906-1998) PDF

Joanna Ciechan, Karolina Buczkowska-Gołąbek 60-92
Turystyka kulinarna inspirowana dzikimi roślinami jadalnymi PDF

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 93-144
Kierunki rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej, w dolinie Sázavy (Republika Czeska) PDF

Agnieszka Muszyńska, Patrycja Korczak 145-166
Turystyka eventowa na przykładzie północnych Włoch PDF

Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss, Patrycja Chryc 167-186
Propozycja autorskiego szlaku kulturowego w Rzymie śladem rywalizacji barokowych geniuszy Gianlorenza Berniniego (1598-1680) i Francesca Borrominiego (1599-1667) PDF

Andrzej Kucner, Anna Rutkowska 187-210
Ekonomia cyrkularna jako czynnik rozwoju produktów i usług turystycznych Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego PDF

Paweł Bukowski, Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski 211-237
Realizacja założeń turystyki zrównoważonej przez wybrane obiekty forteczne w Polsce pełniące rolę turystyczną – prawda czy fikcja? PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Wojciech Gorączko, Aleksandra Gorączko 238-270
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu golubsko-dobrzyńskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Małgorzata Meszczyńska 271-275
Społecznicy mają głos. Rola społeczników/aktywistów w systemie ochrony dóbr kultury w Kaliszu PDF

Dyskusja naukowa


Barbara Weżgowiec, Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Dominik Ziarkowski, Karolina Płonka, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak, Agnieszka Konior, Franciszek Czech 276-320
Pytanie 105: Jaki potencjał dla turystyki kulturowej kryje literatura? PDF